Farmaceutisch onderzoek

987 artikelen

21 sep 2007

Perioperatief geneesmiddelmanagement. Reductie van geneesmiddelgerelateerde problemen door participatie van de ziekenhuisapotheker in het (pre)klinisch traject bij patiënten met een electieve orthopedische ingreep

 • Rubriek:
  Oorspronkelijk artikel
 • Auteur(s):
  Duyvendak M, Bosman J, Klopotowska J, Kuiper-Herder AJ, Roon EN van en Brouwers JRBJ
 • Bestand:
  PDF, 143KB (145865 bytes)
21 sep 2007

Farmacokinetiek van midazolam bij gereanimeerde patiënten die gekoeld worden

 • Rubriek:
  Oorspronkelijk artikel
 • Auteur(s):
  Bastiaans DET, Swart EL, Akkeren JP van, Meerts CHM, Brenninkmeijer VJ en Derijks LJJ
 • Bestand:
  PDF, 162KB (165856 bytes)
21 sep 2007

Suiker maakt niet depressief, diabetes wel

 • Rubriek:
  Referaat
 • Auteur(s):
  Leendertse A
 • Bestand:
  PDF, 67KB (68474 bytes)
21 sep 2007

Verhoogde lactaatspiegels in relatie tot metforminegebruik, nierfunctie, leverfunctie en leukocytenaantal. Retrospectief case-controle-onderzoek in databases uit vier ziekenhuizen

 • Rubriek:
  Oorspronkelijk artikel
 • Auteur(s):
  Drabbe NRG, Dijk EA van, Visser AC de en Linden PD van der
 • Bestand:
  PDF, 162KB (165004 bytes)
21 sep 2007

Herstarten van antihypertensiva

 • Rubriek:
  Korte bijdrage
 • Auteur(s):
  Wijk BLG van, Avorn J, Solomon DH, Heerdink ER, Boer A de en Brookhart AM
 • Bestand:
  PDF, 185KB (188694 bytes)
21 sep 2007

Ontregeling van de lichaamstemperatuur bij gebruik van antipsychotica

 • Rubriek:
  Referaat
 • Auteur(s):
  Heeringa M
 • Bestand:
  PDF, 62KB (63197 bytes)
20 jul 2007

Centrale registratie overgevoeligheid

 • Rubriek:
  Redactioneel
 • Auteur(s):
  Roon E van
 • Bestand:
  PDF, 95KB (96908 bytes)
20 jul 2007

Registratie van geneesmiddelallergieën. Inventarisatie van de bestaande werkwijze en oriënterend onderzoek ter validatie van een beoordelingssysteem

 • Rubriek:
  Oorspronkelijk artikel
 • Auteur(s):
  Noort ML van, Dijk EA van en Oldenhof NJJ
 • Bestand:
  PDF, 157KB (159822 bytes)
20 jul 2007

Combinatietherapie met anticonvulsiva: veel gebruikt maar slecht begrepen

 • Rubriek:
  Referaat
 • Auteur(s):
  Heeringa M
 • Bestand:
  PDF, 60KB (61411 bytes)
20 jul 2007

Veiligheid op recept: een protocol voor veilig voor toediening gereedmaken en toedienen van parenteralia door verpleegkundigen

 • Rubriek:
  Oorspronkelijk artikel
 • Auteur(s):
  Roelofsen EE, Schuitenmaker MG, Swart EL en Boom FA
 • Bestand:
  PDF, 346KB (353346 bytes)
20 jul 2007

Risicofactoren voor het optreden van delier op een intensivecareafdeling; een retrospectief onderzoek

 • Rubriek:
  Oorspronkelijk artikel
 • Auteur(s):
  Schupp-Veenstra M, Tangkau PL, Boo M de, Pol WSCJM van der en Vulto AG
 • Bestand:
  PDF, 161KB (164078 bytes)
20 jul 2007

Leverenzymwaarden stijgen niet bij omschakeling van tweemaal daags 200 mg nevirapine naar eenmaal daags 400 mg

 • Rubriek:
  Oorspronkelijk artikel
 • Auteur(s):
  Brüggemann R, Kauffmann R, Wolterbeek R, Gelinck L, Brun P Le en Touw D
 • Bestand:
  PDF, 225KB (230295 bytes)
20 jul 2007

Bereiding van intravitreale injecties triamcinolonacetonide voor cystoïd maculaoedeem

 • Rubriek:
  Korte bijdrage
 • Auteur(s):
  Thoor EMRM van, Meulenhoff PCW, Vries PA de en Schobben AFAM
 • Bestand:
  PDF, 185KB (188772 bytes)
20 jul 2007

Cumarine met co-trimoxazol: vermijd de combinatie

 • Rubriek:
  Referaat
 • Auteur(s):
  Leendertse A
 • Bestand:
  PDF, 67KB (68458 bytes)
20 jun 2007

Consulten van de apotheker: implicaties voor de farmaco-economie?

 • Rubriek:
  Referaat
 • Auteur(s):
  Postma M
 • Bestand:
  PDF, 67KB (68458 bytes)
18 mei 2007

Klinisch geneesmiddelenonderzoek

 • Rubriek:
  Redactioneel
 • Auteur(s):
  Roon E van
 • Bestand:
  PDF, 106KB (108387 bytes)