Redactieraad

Binnen de doelstellingen en het aandachtsgebied van het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek is de redactieraad verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit en voor een representatieve afspiegeling van farmaceutische onderzoeksgebieden.

De leden van de redactieraad werven bijdragen voor publicatie. Ze komen uit verschillende farmaceutische vakgebieden om een goede mix van bijdragen te stimuleren. Daarnaast heeft de redactieraad de supervisie over de beoordeling van de kwaliteit van de bijdragen. De redactieraad handelt volgens een reglement dat onderaan deze pagina wordt weergegeven.

De redactieraad bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste vijftien leden. De hoofdredacteur van het Pharmaceutisch Weekblad benoemt de leden voor een termijn van drie jaren. Zij zijn tweemaal herbenoembaar. De hoofdredacteur van het Pharmaceutisch Weekblad neemt deel aan de vergaderingen van de redactieraad maar heeft geen stemrecht. Een medewerker van het redactiebureau fungeert als secretaris van de redactieraad.

Samenstelling Redactieraad

Voorzitter

 • Prof. dr. Bob Wilffert, Basiseenheid FarmacoTherapie, -Epidemiologie & -Economie, Groningen Research Institute of Pharmacy, Rijksuniversiteit Groningen / Afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie, Universitair Medisch Centrum Groningen

Vicevoorzitter

 • Dr. Sander D. Borgsteede, Stichting Health Base, Houten

Leden

 • Ithamar H. Brinkman MSc, Martini Ziekenhuisapotheek, Groningen
 • Dr. Jacqueline G. Hugtenburg, Apotheek Westwijk, Amstelveen / Afdeling Klinische Farmacologie en Apotheek, VU medisch centrum, Amsterdam
 • Dr. Marcel J. Kooij, Service Apotheek Koning, Amsterdam
 • Drs. F. (Ciske) J. van den Oever, Poli-apotheek Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam
 • Dr. Martina Teichert, KNMP / Afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dr. Lonneke Timmers, Menzis, Wageningen / Afdeling Klinische Farmacologie en Apotheek, VU medisch centrum, Amsterdam
 • Dr. András Vermes, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Prof. dr. Herman Vromans, Afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie, Universiteit Utrecht / Universitair Medisch Centrum Utrecht / Afdeling R&D, Tiofarma, Oud Beijerland
 • Drs. André Wieringa, Afdeling Klinische Farmacie, Isala, Zwolle

Toegevoegde leden

 • Frans van den Houdt, hoofdredacteur Pharmaceutisch Weekblad
 • Dr. Maarke Roelofs, redactiebureau / secretaris NPFO