Redactieraad

Binnen de doelstellingen en het aandachtsgebied van het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek is de redactieraad verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit en voor een representatieve afspiegeling van farmaceutische onderzoeksgebieden.

De leden van de redactieraad werven bijdragen voor publicatie. Ze komen uit verschillende farmaceutische vakgebieden om een goede mix van bijdragen te stimuleren. Daarnaast heeft de redactieraad de supervisie over de beoordeling van de kwaliteit van de bijdragen. De redactieraad handelt volgens een reglement dat onderaan deze pagina wordt weergegeven.

De redactieraad bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste vijftien leden. De hoofdredacteur van het Pharmaceutisch Weekblad benoemt de leden voor een termijn van drie jaren. Zij zijn tweemaal herbenoembaar. De hoofdredacteur van het Pharmaceutisch Weekblad neemt deel aan de vergaderingen van de redactieraad maar heeft geen stemrecht. Een medewerker van het redactiebureau fungeert als secretaris van de redactieraad.

Samenstelling Redactieraad

Voorzitter

  • Prof. dr. Patricia van den Bemt, Afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie, Universitair Medisch Centrum Groningen

Vicevoorzitter

  • Drs. Darko Mitrovic, Ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen

Leden

  • Dr. Esther Kuipers, Apotheek Rosmalen, Berlicum & Empel
  • Dr. Martijn Manson, Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Universiteit Leiden / Leids Universitair Medisch Centrum
  • Dr. Paola Mian, Medisch Spectrum Twente
  • Drs. Ciske J. van den Oever, Poli-apotheek Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam
  • Dr. Jeroen van de Pol, Pluriplus
  • Dr. AndrĂ¡s Vermes, Universitair Medisch Centrum Utrecht
  • Prof. dr. Herman Vromans, Afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie, Universiteit Utrecht / Universitair Medisch Centrum Utrecht / Afdeling R&D, Tiofarma, Oud Beijerland

Toegevoegde leden

  • Frans van den Houdt, hoofdredacteur Pharmaceutisch Weekblad