Missie en visie

Missie

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) heeft als doel om farmaceutisch-wetenschappelijk onderzoek voor en door Nederlandse apothekers toegankelijk te maken en de beroepsgroep een platform te bieden waar zij hun onderzoeksresultaten met collega-apothekers, artsen en biomedici kunnen delen. Het platform richt zich op alle aspecten van de farmaceutische praktijk van apothekers. De nadruk ligt daarbij op klinische toepassing zoals farmacotherapie, medicatieveiligheid, pati├źntenzorg, formulering, analyse, farmacologie, toxicologie en casu├»stiek. Ook het beschikbaar maken en onder de aandacht brengen van onderzoek uitgevoerd door Nederlandse apothekers dat in de internationale literatuur is verschenen behoort tot de kerntaken van het NPFO.

Visie

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) streeft ernaar om Nederlandse apothekers op de hoogte te brengen van recente ontwikkelingen in de farmaceutische wetenschap die voortkomen uit onderzoek door Nederlandse apothekers en de resultaten hiervan te implementeren. Het NPFO richt zich op apothekers in verschillende werkvelden (openbare apotheek, poliklinische apotheek, ziekenhuis, industrie, universiteit, et cetera), farmaceutisch zorgverleners en onderzoekers. Het platform wil als stimulans dienen voor praktijkonderzoekers en studenten om een wetenschappelijk artikel te schrijven over farmaceutisch onderzoek in Nederland en een basis zijn voor vervolgonderzoek. Ook tracht het NPFO een rol te spelen als kennisbron voor permanente bijscholing.