Opwijrda- en Peter de Smet-prijs

Jaarlijks kent de redactieraad van het NPFO twee prijzen toe: de Opwijrda-prijs en de Peter de Smet-prijs. De Opwijrda-prijs gaat naar de auteur van het best beoordeelde artikel dat in het voorgaande jaar verschenen is in het NPFO. De auteur van de best beoordeelde casuïstische mededeling van het afgelopen jaar ontvangt de Peter de Smet-prijs. Voor jaarlijkse uitreiking van de prijzen dienen minimaal twee artikelen in aanmerking te komen.

De Opwijrda-prijs is vernoemd naar de Nijmeegse apotheker R.J. Opwijrda, oprichter van het Pharmaceutisch Weekblad en hoofdredacteur van 1864 tot zijn dood in 1891. De Opwijrda-prijs voor NPFO-artikelen werd voor het eerst uitgereikt in 2008. Eerder was er een reeks Opwijrda-prijzen voor het beste PW-artikel.

De Peter de Smet-prijs werd in 2017 voor het eerst toegekend en is vernoemd naar prof. dr. Peter de Smet, emeritus hoogleraar kwaliteit van farmaceutische patiëntenzorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Peter de Smet was veelvuldig betrokken bij praktijkonderzoek in de farmacie, mede door zijn aanstelling bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). 

Uitreiking NPFO-prijzen

Uitreiking van de NPFO-prijzen vindt jaarlijks plaats tijdens het PRISMA-symposium. PRISMA – Praktijk Research In Samenwerking Met Apothekers – is een onafhankelijke stichting die zich inzet om farmaceutisch praktijkonderzoek te coördineren, stimuleren en faciliteren door onderzoekers en apothekers in de openbare, poliklinische en ziekenhuisfarmacie bijeen te brengen.

Prijswinnaars 2021

De Opwijrda-prijs 2021 is toegekend aan openbaar apotheker Heidi Meijers - van de Bruinhorst voor het artikel ‘Cumulatieve dosis pemetrexed verhoogt risico op nefrotoxiciteit’.

De Peter de Smet-prijs 2021 is toegekend aan ziekenhuisapotheker in opleiding Aurelia de Vries Schultink voor de casuïstische mededeling ‘Valkuilen van een ethyleenglycolintoxicatie door radiatorvloeistof’.

Prijswinnaars 2020

De Opwijrda-prijs 2020 is toegekend aan ziekenhuisapotheker in opleiding Kelly Niggebrugge-Mentink voor het artikel ‘Een kort hydratieschema leidt tot minder nefrotoxiciteit door cisplatine bij niet-kleincellig longcarcinoom (HYCIS-XL)’.

De Peter de Smet-prijs 2019/2020 is toegekend aan Laure Vorstenbosch voor de casuïstische mededeling: ‘Verhoogd risico op een methotrexaatintoxicatie op oudere leeftijd’.

Prijswinnaars 2019

De Opwijrda-prijs 2019 is toegekend aan Valeria Agmennone en Remco Kort voor hun artikel ‘Een praktische gids voor probiotica ter preventie van antibiotica-gerelateerde diarree in Nederland’.

Prijswinnaars 2018

De Opwijrda-prijs 2018 is toegekend aan ziekenhuisapotheker Alan Abdulla voor het artikel ‘Meerderheid van de intensivecarepatiënten behandeld met ciprofloxacine bereikt de farmacodynamische streefwaarde niet’.

De Peter de Smet-prijs 2018 is toegekend aan ziekenhuisapotheker Judith Derijks-Engwegen voor de casuïstische mededeling: ‘Interactie tussen valproïnezuur en meropenem: waarde van de vrije concentratie’.

Prijswinnaars 2017

De Opwijrda-prijs 2017 is toegekend aan ziekenhuisapotheker in opleiding Mirjam Simoons voor het artikel ‘Overdracht van CYP2D6-genotyperingsuitslagen naar huisarts en openbare apotheek’.

De Peter de Smet-prijs 2017 is toegekend aan Carina Bethlehem voor de casuïstische mededeling ‘Levensbedreigende bijwerking na toevoegen van DPP-4-remmer sitagliptine aan enalapril’.

Prijswinnaars 2016

De Opwijrda-prijs 2016 is toegekend aan ziekenhuisapotheker Reinier Smit voor het artikel ‘Prevalentie van correcte anti-Xa-bloedspiegels bij patiënten met verminderde nierfunctie op basis van dosisadvies conform richtlijn Nederlandse Federatie voor Nefrologie’.

De Peter de Smet-prijs 2016 is toegekend aan maar liefst twee casuïstische mededelingen: ‘Vals-positieve paracetamolspiegels in icterisch serum: een casus’ van Lara de Jong en ‘Flucloxacilline bij verminderde nierfunctie en hypoalbuminemie: therapeutic drug monitoring noodzakelijk?’ van Valesca Wangsawirana en Richard Kempers.