Open Access

Gepubliceerde artikelen zijn onmiddellijk toegankelijk voor iedereen (open access). Gebruikers (en auteurs) mogen de volledige tekst van de artikelen lezen, downloaden, kopiëren, verspreiden, afdrukken, doorzoeken en ernaar verwijzen in hyperlinks, mits dit geen commerciële doeleinden heeft en de auteurs worden vermeld. Het NPFO hanteert daarbij de licentie CC BY-NC

(Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie).

Het NPFO brengt aan auteurs geen kosten in rekening voor de aanbieding of de verwerking van artikelen.

Indexing services

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek wordt geïndexeerd door de biomedische literatuurdatabase Excerpta Medica dataBASE (Embase) en de Academic Libraries van EBSCO.

Statistieken

Het aantal bijdragen dat in het NPFO verschijnt wordt sinds de lancering in 2016 jaarlijks bijgehouden (zie onderstaande tabel; bijdragen die zijn geschreven op verzoek van de redactie zijn niet meegeteld).