Ethische richtlijnen

Het NPFO toetst alle bijdragen aan de Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals van het International Committee of Medical Journal Editors. 

Raadpleeg deze recommendations

Richtlijnen onderzoek met mensen of dieren

Bij artikelen waarin onderzoek met mensen of dieren wordt beschreven, moet in de tekst zijn aangegeven of de wettelijke richtlijnen hiervoor zijn nageleefd. Toestemming van een erkende medisch-ethische commissie is hiervoor een voldoende aanduiding. Geef bij onderzoek met mensen expliciet aan dat informed consent is verkregen, of de reden waarom dit niet nodig was.

N.B. Onderaan deze pagina is een voorbeeldformulier beschikbaar wat gebruikt kan worden om een patiënt toestemming te vragen voor publicatie van zijn/haar (medische) gegevens in een NPFO-artikel.

Belangen auteurs

Het NPFO vraagt auteurs expliciet naar mogelijke financiële en andere belangentegenstellingen van auteurs. Bij elk artikel worden de opgegeven belangen vermeld, of wordt aangegeven dat de auteurs geen belangenverstrengeling hebben gemeld.

Terugtrekken artikel

Artikelen kunnen worden teruggetrokken. Hierbij volgt de redactie de retraction guidelines van de Committee on Publication Ethics (COPE)
 

Publication Ethics

The Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) follows the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals ICMJE and the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing DOAJ. If any deviation from these guidelines is suspected, the Editors will deal with this matter according to the Guidelines of the Committee on Publication Ethics COPE.

Every research article involving humans or animals must include a statement that the study obtained ethics approval (or a statement that it was not required and why), including the name of the ethics committee(s) or institutional review board(s), and a statement that participants gave informed consent before taking part, if applicable. Any identifiable patients must provide their signed consent to publication.

All authors are asked to provide full details of competing interests. A declaration of these competing interests is included in each article. Otherwise, a statement is included that no competing interests have been reported.

The Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. NPFO is open to secondary publication of material published in other journals or online provided the conditions are met as specified by the ICMJE.

Downloads

Toestemmingsformulier patiënt

Deze PDF is een voorbeeldformulier om toestemming van een patiënt te vragen voor publicatie van zijn/haar (medische) gegevens.

Bestand: PDF, 326KB (333056 bytes)