Het NPFO

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) is een online, open access, wetenschappelijk tijdschrift dat onderzoek in de farmaceutische wetenschappen presenteert. De nadruk ligt op klinische toepassing zoals medicatieveiligheid, patiëntenzorg, formulering, analyse, farmacologie en casuïstiek. Ook is er plaats voor ander onderzoek dat verband houdt met de farmaceutische praktijk.

Alle NPFO-artikelen verschijnen ook op papier: ze worden integraal overgenomen in het Pharmaceutisch Weekblad, het vakblad voor apothekers. Het digitale NPFO kent geen edities (issues) en geen pagina’s. Elk artikel krijgt een uniek identificatienummer. Artikelen worden wel gekoppeld aan kalenderjaren en jaargangen (volumes).

De artikelen zijn online toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd is in farmaceutisch-wetenschappelijk onderzoek. Bijdragen vanuit de verschillende hoeken van dit vakgebied zijn welkom.

Lees meer over het indienen van een artikel

Historie NPFO

Het NPFO in zijn huidige vorm is opgericht in 2016, maar kent een langere aanloop in de geschiedenis. Op 26 januari 2007 verschijnt de eerste editie van de voorloper van het NPFO: het Pharmaceutisch Weekblad-Wetenschappelijk Platform (PW-WP). Aanvankelijk wordt gestart met zeven uitgaven per jaar in druk als onderdeel van het Pharmaceutisch Weekblad, het vakblad voor apothekers.

Sinds het begin van 2016 wordt het PW Wetenschappelijk Platform voortgezet als Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO). Het NPFO krijgt als online medium een plaats binnen de sectie Wetenschap op knmp.nl, de website van apothekersorganisatie KNMP, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.
Deze verandering is ingegeven door de wens om meer nadruk te leggen op online publicatie binnen een omgeving waar wetenschap en onderzoek op de voorgrond staan. Inhoudelijke wijzigingen zijn er niet: alle bijdragen die tot nog toe in aanmerking kwamen voor publicatie in het PW-WP, blijven welkom.

Vanaf juni 2018 kent het NPFO een eigen website, die geen onderdeel meer vormt van knmp.nl. Het gebruiksgemak voor de lezers is hiermee aanzienlijk vergroot door een zoekfunctie specifiek voor alle artikelen, waarbij de artikelen uit het PW-WP en huidige uitgaven op één digitale plek gebundeld zijn.

Eerste editie PW-WP (voorloper NPFO)