Indienen artikel

Het NPFO nodigt u uit om uw artikel in te sturen voor publicatie op dit platform. Dubbelpublicatie is acceptabel. De Redactieraad met ondersteuning van externe referenten beoordeelt of uw artikel voor publicatie in aanmerking komt. U ontvangt altijd een exemplaar van de geredigeerde tekst ter controle, evenals een opgemaakte PDF voor publicatie van het artikel.

Het NPFO brengt aan auteurs geen kosten in rekening voor de aanbieding of de verwerking van artikelen.

Bijdragen kunt u insturen via ons online peer review-systeem, Editorial Manager. Maak allereerst een account aan via de knop 'Register Now', log daarmee in op het systeem en dien daar uw artikel in.

N.B. Een aantal tekstonderdelen dient u als los item in te te dienen, bijvoorbeeld het Engelstalige abstract, de kernboodschappen en literatuurlijst. Ook dient een toestemmingsformulier, ondertekend door alle auteurs, te worden bijgevoegd. Een blanco toestemmingsformulier is onderaan deze pagina als download beschikbaar.

Als u advies of hulp wilt bij het schrijven of indienen van een bijdrage voor het NPFO, dan kunt u contact opnemen met de redactie.

Beoordeling artikelen

Een aparte, onafhankelijke Redactieraad Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek en minstens twee externe referenten beoordelen de bijdragen voor het NPFO. Bij artikelen die beschouwd kunnen worden als parallelpublicatie van bijdragen die reeds zijn verschenen in peer reviewed publicaties, vindt de beoordeling plaats door twee leden van de Redactieraad.

Als inzender wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van de beoordeling.

De beoordeling kent vier mogelijke uitkomsten:

  • aanvaarding in de vorm waarin uw bijdrage is ingezonden;
  • aanvaarding op voorwaarde dat u uw bijdrage aanpast (geringe herziening);
  • afwijzing met de mogelijkheid om een grondig herziene versie in te zenden;
  • afwijzing zonder meer.

Herziene versies worden opnieuw beoordeeld. Het is mogelijk dat de redactie aanvullende aanpassingen vraagt.

Aanvaarde bijdragen worden door de bureauredactie bewerkt, waarbij gelet wordt op correct taalgebruik, juiste terminologie (voor geneesmiddelnamen hanteren wij de naamgeving zoals in de KNMP Kennisbank) en huisstijl van het NPFO. U ontvangt altijd een exemplaar van de geredigeerde tekst ter controle. Ook krijgt u de opgemaakte versie te zien voordat uw bijdrage wordt gepubliceerd.

Downloads

Blanco toestemmingsformulier

Dit is een blanco toestemmingsformulier ten behoeve van het insturen van een manuscript ter publicatie in het NPFO.

Bestand: PDF, 688KB (703744 bytes)