Indienen artikel

Het NPFO nodigt u uit om uw artikel in te sturen voor publicatie op dit platform. Dubbelpublicatie is acceptabel. De Redactieraad met ondersteuning van externe referenten beoordeelt of uw artikel voor publicatie in aanmerking komt. U ontvangt altijd een exemplaar van de geredigeerde tekst ter controle, evenals een opgemaakte PDF voor publicatie van het artikel.

Het NPFO brengt aan auteurs geen kosten in rekening voor de aanbieding of de verwerking van artikelen. 

Bijdragen kunt u sturen aan npfo@npfo.nl met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

Als u advies of hulp wilt bij het schrijven van een bijdrage voor het NPFO, dan kunt u contact opnemen met de redactie.

 

Beoordeling artikelen

Een aparte, onafhankelijke Redactieraad Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek en minstens twee externe referenten beoordelen de bijdragen voor het NPFO. Bij artikelen die beschouwd kunnen worden als parallelpublicatie van bijdragen die reeds zijn verschenen in peer reviewed publicaties, vindt de beoordeling plaats door twee leden van de Redactieraad.

Als inzender wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van de beoordeling.

De beoordeling kent vier mogelijke uitkomsten:

  • aanvaarding in de vorm waarin uw bijdrage is ingezonden;
  • aanvaarding op voorwaarde dat u uw bijdrage aanpast (geringe herziening);
  • afwijzing met de mogelijkheid om een grondig herziene versie in te zenden;
  • afwijzing zonder meer.

Herziene versies worden opnieuw beoordeeld. Het is mogelijk dat de redactie aanvullende aanpassingen vraagt.

Aanvaarde bijdragen worden door de bureauredactie bewerkt, waarbij gelet wordt op correct taalgebruik, juiste terminologie (voor geneesmiddelnamen hanteren wij de naamgeving zoals in de KNMP Kennisbank) en huisstijl van het NPFO. U ontvangt altijd een exemplaar van de geredigeerde tekst ter controle. Ook krijgt u de opgemaakte versie te zien voordat uw bijdrage wordt gepubliceerd.