Farmaceutisch onderzoek

917 artikelen

04 mei 2021

Therapietrouw en het volhouden van de behandeling met methylfenidaat bij kinderen in Nederland

 • Rubriek:
  Referaat
 • Identificatie:
  2021;6:e1719
 • Auteur(s):
  Ihsane Ahayoun

Therapietrouw en het volhouden van de behandeling met methylfenidaat bij kinderen in Nederland

30 apr 2021

Onderbehandeling van pijn bij dementie

 • Rubriek:
  Referaat
 • Identificatie:
  2021;6:e1720
 • Auteur(s):
  Herman Vromans

Onderbehandeling van pijn bij dementie

22 apr 2021

Effect van interventies op de kwaliteit van voorschrijfgedrag en documentatie van antibiotica bij klinische opname na puntprevalentiemetingen door een A-team

 • Rubriek:
  Korte bijdrage
 • Identificatie:
  2021;6:a1738
 • Auteur(s):
  D. Mitrovic a*, I.A. Douma b, S. Begari b, K. Waar c en R. de Vries d

Effect van interventies op de kwaliteit van voorschrijfgedrag en documentatie van antibiotica bij klinische opname na puntprevalentiemetingen door een A-team

19 apr 2021

Cardiovasculair risico van gonadoreline-agonisten en antagonisten

 • Rubriek:
  Referaat
 • Identificatie:
  2021;6:e1718
 • Auteur(s):
  Ciske van den Oever

Cardiovasculair risico van gonadoreline-agonisten en antagonisten

07 apr 2021

Nieuw ontwerp externe kwaliteitscontrole voor analyse van thiopurines maakt grote verschillen tussen laboratoria zichtbaar

 • Rubriek:
  Korte bijdrage
 • Identificatie:
  2021;6:a1737
 • Auteur(s):
  K. Francissen-Robijns a*, M. van Luin b, R.T.P. Jansen c, C. Neef d en D.J. Touw e

Nieuw ontwerp externe kwaliteitscontrole voor analyse van thiopurines maakt grote verschillen tussen laboratoria zichtbaar

29 mrt 2021

Pildorp op de kaart gezet met internationale beschrijving van GIMMICS, the Pharmacy Game

 • Rubriek:
  Referaat
 • Identificatie:
  2021;6:e1716
 • Auteur(s):
  Sander Borgsteede

Pildorp op de kaart gezet met internationale beschrijving van GIMMICS, the Pharmacy Game

16 mrt 2021

Patiënten ervaren vaker bijwerkingen van radiofarmaca dan verwacht

 • Rubriek:
  Referaat
 • Identificatie:
  2021;6:e1715
 • Auteur(s):
  Sander Borgsteede

Patiënten ervaren vaker bijwerkingen van radiofarmaca dan verwacht

05 mrt 2021

Bijwerkingen door switches in perspectief geplaatst

 • Rubriek:
  Referaat
 • Identificatie:
  2021;6:e1714
 • Auteur(s):
  Martina Teichert

Bijwerkingen door switches in perspectief geplaatst

24 feb 2021

Dankbetuiging

 • Rubriek:
  Redactioneel
 • Identificatie:
  2021;6:e1717
 • Auteur(s):
  Redactiebureau NPFO

Dankbetuiging

16 feb 2021

Oorzaken en gevolgen van de Nederlandse opioïdenepidemie

 • Rubriek:
  Referaat
 • Identificatie:
  2021;6:e1713
 • Auteur(s):
  Martina Teichert

Oorzaken en gevolgen van de Nederlandse opioïdenepidemie

05 feb 2021

Hyperammoniëmische encefalopathie door valproïnezuur bij een patiënt op de geheugenpolikliniek

 • Rubriek:
  Casuïstische mededeling
 • Identificatie:
  2021;6:a1736
 • Auteur(s):
  J. Woudstra ab*, T. Schuur a, W.J. Meijler b en E.N. van Roon b

Hyperammoniëmische encefalopathie door valproïnezuur bij een patiënt op de geheugenpolikliniek

25 jan 2021

Cumulatieve dosis pemetrexed verhoogt risico op nefrotoxiciteit

 • Rubriek:
  Oorspronkelijk artikel
 • Identificatie:
  2021;6:a1735
 • Auteur(s):
  H. van de Bruinhorst a*, N. de Rouw bc, R.J. Boosman d, B. Biesma e, M.M. van den Heuvel f, D.M. Burger b, L.B. Hilbrands g, R. ter Heine b, H.J. Derijks bc

Cumulatieve dosis pemetrexed verhoogt risico op nefrotoxiciteit

14 jan 2021

Geneesmiddelgerelateerde SEH-bezoeken zonder opname bij ouderen

 • Rubriek:
  Oorspronkelijk artikel
 • Identificatie:
  2021;6:a1734
 • Auteur(s):
  E.M.C. Reijers a*, A.M. van Strien a, H.J. Derijks bcd en R.J. van Marum ad

Geneesmiddelgerelateerde SEH-bezoeken zonder opname bij ouderen

07 jan 2021

Evaluatie van de richtlijnadherentie en farmacotherapie bij gebruik van natalizumab door MS-patiënten

 • Rubriek:
  Korte bijdrage
 • Identificatie:
  2021;6:a1733
 • Auteur(s):
  D.Mitrovic a*, J.W. From b, R. Duyff c en W. van Steenbergen c

Evaluatie van de richtlijnadherentie en farmacotherapie bij gebruik van natalizumab door MS-patiënten

15 dec 2020

Gelijktijdig gebruik van zuclopentixol en ayurvedische producten: veilig of niet?

 • Rubriek:
  Casuïstische mededeling
 • Identificatie:
  2020;5:a1732
 • Auteur(s):
  Saskia M.E. Mulder a*, Anne-Marie Jipping b, Nina Silvester c, Florence P.A.M. van Hunsel d, Burt H. Kroes e en Herman J. Woerdenbag a

Gelijktijdig gebruik van zuclopentixol en ayurvedische producten: veilig of niet?

05 nov 2020

Houdbaarheid van gebufferde benzylpenicilline-natriumoplossing voor toediening via een continu infuus in de thuissituatie

 • Rubriek:
  Korte bijdrage
 • Identificatie:
  2020;5:a1731
 • Auteur(s):
  F.A. Berger a*, L. Mast ab, L.P.J. Hendriks a, H.A. Crommelin ac en O. Breukels d

Houdbaarheid van gebufferde benzylpenicilline-natriumoplossing voor toediening via een continu infuus in de thuissituatie