Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
06 jan 2022

Zelfbehandeling bij recidiverende urineweginfecties

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2022;7:e1729
  • Auteur(s): Esther Kuipers

Een ongecompliceerde urineweginfectie (UWI) is een frequent gestelde diagnose in de huisartsenpraktijk. Vrouwen die vaker een UWI hebben gehad, blijken een recidief goed te herkennen. Zelfbehandeling met antibiotica kan dan een alternatief zijn voor continue profylaxe. In sommige landen kunnen getrainde apothekers onder bepaalde voorwaarden zonder recept antibiotica verstrekken voor deze indicatie. Lelie-van der Zande en collega’s onderzochten middels een online vragenlijst de meningen van 170 huisartsen en 76 apothekers in Nederland over de wenselijkheid van zelfbehandeling bij recidiverende UWI’s en de mogelijkheid van een faciliterende en ondersteunende rol voor de openbaar apotheker.

De meerderheid van de apothekers (69,7%) was bereid om zonder voorafgaand overleg met de huisarts antibiotica voor een recidiverende UWI te verstrekken, na het uitvoeren van een ‘waarschijnlijkheidscontrole’. Huisartsen waren terughoudend en uitten zorgen over bijvoorbeeld het missen van potentiële alarmsymptomen of verlies van overzicht over het gebruik van antibiotica. Bovendien voelden zij zich verantwoordelijk voor het stellen van de diagnose en het voorschrijven van de medicatie. Zowel huisartsen als apothekers waren bezorgd over overmatig gebruik van antibiotica: 65,7% van de huisartsen en 44,7% van de apothekers gaf aan een toename te verwachten in de hoeveelheid verstrekte antibiotica.

De auteurs beschouwden implementatie alleen als haalbaar wanneer aan een aantal belangrijke voorwaarden werd voldaan, zoals de beschikbaarheid van een richtlijn, scholing voor apothekers en het maken van duidelijke afspraken.

Literatuur

Lelie-van der Zande R, Koster ES, Teichert M, Bouvy ML. Survey on general practitioners' and pharmacists' opinions regarding patient-initiated treatment of recurring urinary tract infections. Int J Clin Pharm. 2021 Dec;43(6):1630-1637. doi: 10.1007/s11096-021-01295-2.

Referentie

Citeer als: Kuipers E. Zelfbehandeling bij recidiverende urineweginfecties. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2022;7:e1729.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/2c4e4e44185b476bb77db658235abade

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook