Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
06 jan 2022

Werkgerelateerde blootstelling aan cytostatica

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2022;7:e1728
  • Auteur(s): András Vermes

In dit onderzoek werd de werkgerelateerde blootstelling aan cytostatica via de handen van apothekersassistenten betrokken bij het klaarmaken van cytostatica en schoonmaakpersoneel onderzocht.

Het betrof personeel in vijf verschillende Nederlandse ziekenhuizen en er werd gekeken naar een diversiteit van potentieel kritische handelingen daar waar het blootstelling aan cytostatica betreft. De blootstelling aan de handen werd gerelateerd aan een grenswaarde van cyclofosfamide (0,74 μg).

Apothekersassistenten en schoonmaakpersoneel werd gevraagd om spoelingen van de handen te nemen na het uitvoeren van een negental potentieel kritische handelingen voor werkgerelateerde blootstelling aan cytostatica. Alle monsters werden kwantitatief geanalyseerd op de aanwezigheid van een achttal cytostatica. Door gebruik te maken van zowel de frequentie van uitvoeren van de handelingen alsook de gemeten blootstelling aan de handen tijdens deze handelingen, was het mogelijk de blootstelling gedurende een week aan de referentieverbinding cyclofosfamide te berekenen.

In de vijf ziekenhuizen werden 70 handspoelingen en 8 blanco’s verzameld. Voor het schoonmaakpersoneel bleven alle waardes onder de grenswaarde. Hetzelfde was het geval bij de apothekersassistenten tijdens het klaarmaken. Bij de voorbereidende handelingen voorafgaand aan het klaarmaken en de controle van het product erna was echter sprake van 13% kans op het overschrijden van de grenswaarde. De hoogste waardes werden zonder uitzondering gevonden indien geen handschoenen werden gedragen.

Geconcludeerd wordt dat apothekersassistenten tijdens de bereiding en schoonmaakpersoneel adequaat beschermd zijn tegen werkgerelateerde blootstelling. Bescherming schiet echter te kort indien bij de voorbereidende of controlehandelingen geen handschoenen worden gedragen.

Literatuur

Crul M, Hilhorst S, Breukels O, Bouman-d’Onofrio JRC, Stubbs P, van Rooij JG. Occupational exposure of pharmacy technicians and cleaning staff of cytotoxic drugs in Dutch hospitals. J Occup Environ Hyg 2020; 17 (7-8): 343-352. doi: 10.1080/15459624.2020.1776299.

Referentie

Citeer als: Vermes A. Werkgerelateerde blootstelling aan cytostatica. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2022;7:e1728.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/2389b5a733bf403fba004a3174ce2da0

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook