Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
15 aug 2023

Valpreventie vanuit de apotheek: ervaringen van patiënten

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2023;8:e1754
  • Auteur(s): Jeroen van de Pol

Tot op heden hebben zorgverleners beperkt zicht op ouderen met een verhoogd valrisico. Dit terwijl het aantal valongevallen bij ouderen stijgend is. Risico’s op vallen zijn multifactorieel, maar geneesmiddelgebruik speelt een belangrijke rol. Apotheekteams hebben daarmee een belangrijke rol omtrent het beperken van valrisico’s. Apotheekteams hebben daarnaast veelvuldig contact met ouderen die geneesmiddelen gebruiken. Daarom kan de rol van de apotheek verder gaan dan alleen de focus op het geneesmiddelgebruik, bijvoorbeeld advisering over leefstijl en doorverwijzing. Meer kennis is echter nodig voor wat betreft de patiëntervaringen rondom valpreventie uitgevoerd vanuit de apotheek.

Gemmeke et al. hebben onderzoek gedaan naar de ervaringen van patiënten met valpreventie vanuit de apotheek. Hierbij hebben zij een valpreventieservice geïmplementeerd in tien openbaar apotheken. Een eerste screening werd uitgevoerd door een apothekersassistent. Patiënten met een verhoogd valrisico kregen een consult aangeboden door de apothekersassistent, waarbij de apotheker het geneesmiddelgebruik controleerde. Indien nodig volgende een medicatiebeoordeling. Patiënten werden naderhand geïnterviewd door de onderzoekers.

In totaal hebben 91 patiënten deelgenomen aan de valpreventieservice, waarvan 87 patiënten zijn geïnterviewd. De ervaringen waren grotendeels positief, waarbij met name de controle van het geneesmiddelgebruik werd gewaardeerd. Echter, leefstijladviezen gegeven door de apothekersassistent werden grotendeels niet gevolgd. De valpreventieservice leidde daarentegen wel tot een verbeterd bewustzijn van valrisico bij patiënten. Dit wordt gezien als een noodzakelijke stap in het terugdringen van het aantal valongevallen.

De onderzoekers concluderen dat patiënten de meerwaarde van een valpreventieservice vanuit de apotheek zien, waarbij met name de controle van het geneesmiddelgebruik wordt gewaardeerd.

Literatuur

Gemmeke M, Koster ES, van der Velde N, Taxis K, Bouvy ML. Patients' experience with a community pharmacy fall prevention service. Explor Res Clin Soc Pharm. 2023 Jan 20;9:100223. doi: 10.1016/j.rcsop.2023.100223.

Referentie

Citeer als: van de Pol J. Valpreventie vanuit de apotheek: ervaringen van patiënten. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2023;8:e1754.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/6288210fead943bebd400cc839468d14

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook