Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
12 feb 2024

Therapeutic drug monitoring bij kinaseremmers in de oncologie

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2024;9:e1762
  • Auteur(s): Ciske van den Oever

In dit uitgebreide reviewartikel bespreken Maud van der Kleij en collega’s de rol van therapeutic drug monitoring (TDM) bij kinaseremmers (KI’s) in de oncologie, zowel binnen de hemato-oncologie (21 KI’s) als bij de behandeling van solide tumoren (58 KI’s). In dit zeer volledige overzicht wordt de evidence voor TDM bij al deze kinaseremmers weergegeven. De verschillende groepen KI’s worden besproken, op basis van hun belangrijkste aangrijpingspunten, met een samenvatting van de beschikbare literatuur.

Een belangrijke conclusie van het artikel is dat er voor de KI’s in relatie tot TDM veelal sprake is van een blootstelling-toxiciteit relatie en dat de blootstelling-respons relatie vaak veel minder duidelijk of niet aanwezig is. Dit kan mogelijk worden verklaard doordat de dosisselectie veelal is gebaseerd op de maximaal verdraagbare dosis in klinische studies. Dit zou kunnen betekenen dat deze middelen eigenlijk te hoog worden gedoseerd en daardoor vaak geen duidelijke blootstelling-respons relatie vertonen.

Al met al geeft de huidige literatuur voldoende ondersteuning voor de implementatie van TDM voor zes KI’s in de klinische praktijk: in dit reviewartikel worden praktische aanbevelingen gegeven voor TDM bij axitinib, dasatinib, everolimus, imatinib, pazopanib en sunitinib. Voor deze zes middelen is inmiddels voldoende bewijs voor de toegevoegde waarde van TDM, met streefwaarden op basis van effectiviteit en/of het voorkómen van toxiciteit. Dit uitgebreide reviewartikel biedt dus naast een zeer compleet naslagwerk over de huidige stand van zaken van TDM bij 79 KI’s ook concrete adviezen voor toepassing van TDM bij de zes eerdergenoemde KI’s, waarmee het duidelijk meerwaarde heeft voor de klinische praktijk.

Literatuur

van der Kleij MBA, Guchelaar NAD, Mathijssen RHJ, Versluis J, Huitema ADR, Koolen SLW, Steeghs N. Therapeutic Drug Monitoring of Kinase Inhibitors in Oncology. Clin Pharmacokinet. 2023 Oct;62(10):1333-1364. doi: 10.1007/s40262-023-01293-9.

Referentie

Citeer als: Van den Oever C. Therapeutic drug monitoring bij kinaseremmers in de oncologie. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2024;9:e1762.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/f9a804cc920f407e860eba45f483e35e

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook