Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
19 apr 2024

Rapportage van seksuele bijwerkingen op een online platform

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2024;9:e1766
  • Auteur(s): Esther Kuipers

In veel bijsluiters van medicatie wordt de mogelijkheid van seksuele bijwerkingen genoemd. Uit eerder onderzoek is gebleken dat patiënten drempels ervaren om deze te bespreken met hun zorgverlener. In deze observationele studie onderzochten Gordijn en collega’s meldingen van seksuele bijwerkingen die door patiënten zijn gerapporteerd op het online platform mijnmedicijn.nl. Er werd een lijst opgesteld van 125 seksuele klachten en de onderzoekers evalueerden de frequentie hiervan, evenals verschillen in leeftijd en geslacht van de patiënten.

Tussen 2008 en 2020 werden in totaal 61.623 ervaringen gedeeld op het platform. In 2408 meldingen (3,9%) werden seksuele bijwerkingen gemeld, die betrekking hadden op 189 geneesmiddelen. Mannen rapporteerden vaker seksuele bijwerkingen dan vrouwen (4,7% versus 3,5%). Bijna de helft van de meldingen betrof antidepressiva: 586 door vrouwen en 510 door mannen. Daarnaast werden veel meldingen gedaan door gebruikers van hormonale anticonceptiva en medicatie die wordt gebruikt bij benigne prostaathyperplasie. Per geneesmiddel werd de reporting odds ratio (ROR) berekend, waarbij een hoge ROR betekende dat seksuele bijwerkingen relatief vaak optraden. Bij 27 geneesmiddelen was hiervan sprake; bij 20 hiervan werd het verhoogde risico ook genoemd in de bijsluiter, maar bij 7 werd het risico in de bijlsluiter lager ingeschat of niet benoemd.

De onderzoekers concluderen dat bepaalde medicatie vaker seksuele bijwerkingen geeft dan in de bijsluiter staat beschreven en adviseren zorgverleners in de praktijk voldoende aandacht te hebben voor deze klachten bij hun patiënten.

Literatuur

Gordijn R, Wessels W, Kriek E, Nicolai MPJ, Elzevier HW, Visser L, Guchelaar HJ, Teichert M. Patient reporting of sexual adverse events on an online platform for medication experiences. Br J Clin Pharmacol. 2022 Dec;88(12):5326-5335. doi: 10.1111/bcp.15454.

Referentie

Citeer als: Kuipers E. Rapportage van seksuele bijwerkingen op een online platform. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2024;9:e1766.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/c1a8db168bde4e93b4b71a0aaf97341b

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook