Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
19 apr 2024

Deprescribing cardiometabole medicatie bij ouderen: de visie van zorgverleners

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2024;9:e1765
  • Auteur(s): Esther Kuipers

Wanneer patiënten ouder worden en de balans tussen de voor- en nadelen van preventieve medicatie verandert, kan het wenselijk zijn om deze te stoppen. Desprescribing kan verschillende uitdagingen met zich meebrengen en is nog niet op grote schaal geïmplementeerd in de praktijk. Abou en collega’s onderzochten middels een focusgroep-studie barrières en faciliterende factoren van verschillende zorgverleners die een rol spelen bij deprescribing. Er zijn drie focusgroepen georganiseerd, waaraan huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, geriaters en specialisten ouderengeneeskunde hebben deelgenomen.

Zorgverleners waren het eens over de relevantie van deprescribing, maar misten in de praktijk ook expertise en (evidence-based) kennis, bijvoorbeeld in de vorm van een richtlijn. Andere genoemde barrières waren onzekerheden over bijvoorbeeld mogelijke gevolgen voor de patiënt en de benodigde communicatieve vaardigheden. Het betrekken van de patiënt en diens naasten bij de besluitvorming werd door alle zorgverleners gezien als belangrijke factor. Samenwerking tussen diverse zorgverleners werd ook genoemd als belangrijk thema, waarbij het door sommige zorgverleners als belemmering werd ervaren wanneer medicatie was geïnitieerd door een specialist.

De deelnemers waren het met elkaar eens dat deprescribing zorgvuldige afstemming vraagt tussen zorgverleners en de patiënt. Voor implementatie in de dagelijkse praktijk adviseren de onderzoekers een multidisciplinaire benadering, waarbij de betrokken zorgverleners duidelijke afspraken moeten maken over elkaars rollen en verantwoordelijkheden.

Literatuur

Abou J, Crutzen S, Tromp V, Heringa M, Van Marum R, Elders P, Taxis K, Denig P, Hugtenburg J. Barriers and Enablers of Healthcare Providers to Deprescribe Cardiometabolic Medication in Older Patients: A Focus Group Study. Drugs Aging. 2022 Mar;39(3):209-221. doi: 10.1007/s40266-021-00918-7.

Referentie

Citeer als: Kuipers E. Deprescribing cardiometabole medicatie bij ouderen: de visie van zorgverleners. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2024;9:e1765.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/2b63c6059d8c4ad7ac1fe42dcd5ca4c8

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook