Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
21 apr 2023

Valpreventieservice in de openbare apotheek

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2023;8:e1747
  • Auteur(s): Esther Kuipers

Openbaar apothekers kunnen bijdragen aan valpreventie in de eerste lijn. Gemmeke en collega’s onderzochten de implementatie van een valpreventieservice in Nederlandse openbare apotheken. Deze service bestond uit een screening, een consult door de apothekersassistent en indien nodig een medicatiebeoordeling door de apotheker. Patiënten werden uitgenodigd wanneer ze minimaal 70 jaar waren en vijf geneesmiddelen chronisch gebruikten, waarvan ten minste één valrisicoverhogend geneesmiddel. Het implementatietraject is kwantitatief geëvalueerd door registratie van medicatie-aanpassingen, verwijzingen en adviezen. Daarnaast zijn zowel apothekers als patiënten geïnterviewd over de verwachtingen en ervaringen.

De valpreventieservice werd geïmplementeerd in negen apotheken. In totaal zijn 771 patiënten uitgenodigd, waarvan 95 patiënten gescreend zijn en 91 consulten zijn uitgevoerd. Voor 41 patiënten werd een medicatiebeoordeling uitgevoerd. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 79,2 jaar en zij gebruikten gemiddeld 9,9 geneesmiddelen, waarvan vier valrisicoverhogend waren.

In totaal werden aan de 91 patiënten 157 leefstijladviezen verstrekt, veelal gericht op woonomgeving, schoeisel en beweging of mobiliteit. De apotheker stelde voor 41 patiënten medicatiewijzigingen voor aan de behandelend arts; voor 32 patiënten werd de medicatie daadwerkelijk aangepast. Hoewel apothekers de valpreventieservice als nuttig ervaarden, ondervonden zij ook diverse barrières, zoals tijdgebrek, personeelstekort en beperkte multidisciplinaire samenwerking. Deze zouden een duurzame implementatie van de service in de weg kunnen staan.

Literatuur

Gemmeke M, Koster ES, van der Velde N, Taxis K, Bouvy ML. Establishing a community pharmacy-based fall prevention service - An implementation study. Res Social Adm Pharm. 2023 Jan;19(1):155-166. doi: 10.1016/j.sapharm.2022.07.044.

Referentie

Citeer als: Kuipers E. Valpreventieservice in de openbare apotheek. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2023;8:e1747.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/eae144f3ea7e428eafc5612e898919d2

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook