Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
18 nov 2016

Patiëntervaringen en therapietrouw bij langdurig gebruik van capecitabine

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2016;1:e1626
  • Auteur(s): Jacqueline Hugtenburg

Het orale middel capecitabine heeft in de behandeling van kanker de plaats van het intraveneuze fluorouracil overgenomen. Patiënten geven de voorkeur aan orale medicatie, zolang de werkzaamheid niet in het geding is. Het complexe doseerregime van capecitabine kan de therapietrouw in negatieve zin beïnvloeden.

Timmers en collega’s onderzochten daarom de therapietrouw en de ervaringen van patiënten tijdens het gebruik van capecitabine. Ze volgden 92 patiënten gedurende maximaal vijf kuren van capecitabine. De therapietrouw werd gemeten door de pillen te tellen, in combinatie met gegevens over de verstrekkingen van apotheken, gegevens uit het patiëntendossier en de vragenlijst Medication Adherence Report Scale (MARS). Voor de start, en gedurende week 2 van de eerste, derde en vijfde kuur vulden de patiënten een vragenlijst in over kwaliteit van leven, symptomen, opvattingen over ziekte en geneesmiddelen en het gebruik van geneesmiddelen in het dagelijkse leven. Ook werd bloed afgenomen voor een populatiefarmacokinetisch model van capecitabine en metabolieten. Dit werd vervolgens gecorreleerd met de door de patiënt gerapporteerde bijwerkingen.

91% procent van de patiënten had een therapietrouw tussen de 95 en 105%. Het percentage patiënten dat therapieontrouw gedrag meldde op de MARS-vragenlijst nam toe van 16% tijdens kuur 1 tot 29% bij kuur 5. Een derde van de patiënten rapporteerde te zijn gestopt vanwege bijwerkingen. Er werden veel symptomen gemeld en de behandelaar voerde bij 62% van de patiënten een wijziging in het doseerregime door.

Management van bijwerkingen is blijkbaar erg belangrijk om de persistentie van het gebruik te bevorderen. Ook is therapietrouwondersteuning van belang om een goede implementatie van het gebruik te bewerkstelligen, in het bijzonder bij langdurig gebruik. Met het toenemend aantal doelgerichte antikankermiddelen en langduriger gebruik van deze middelen denken de auteurs dat het onderwerp therapietrouw in de oncologie steeds belangrijker wordt.

Literatuur

Timmers L, Boons CC, Mangnus D, Van de Ven PM, Van den Berg PH, Beeker A, Swart EL, Honeywell RJ, Peters GJ, Boven E, Hugtenburg JG. Adherence and patients’ experiences with the use of capecitabine in daily practice. Front Pharmacol. 2016 Sep 21;7:310.

Referentie

Citeer als: Hugtenburg J. Patiëntervaringen en therapietrouw bij langdurig gebruik van capecitabine. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2016;1:e1626.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/ff4e194d28714e8299948e6decd010c9

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook