Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
05 dec 2019

Over hoe nefrologen voorschrijven bij patiënten met nierfalen

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2019;4:e1693
  • Auteur(s): Marcel Kooij

Smits et al. onderzochten het voorschrijfgedrag van nefrologen bij verschillende stadia van chronisch nierfalen. In drie ziekenhuizen – waarvan twee academische centra – zijn data verzameld van 3132 patiënten met nierfalen stadium 3a tot 5, waarbij dialysepatiënten en patiënten die een niertransplantatie ondergingen werden uitgesloten. Patiënten met stadium 3a hebben een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) ≥ 45 en < 60 mL/min. Bij stadium 3b is sprake van een eGFR ≥ 30 en < 45 mL/min, stadium 4 geeft een eGFR ≥ 15 en < 30 mL/min en bij stadium 5 hoort een eGFR < 15 mL/min. De onderzoeksgroep heeft een set van prescriptiekwaliteitsindicatoren (PQI’s) ontwikkeld waarbij naast precriptiecijfers ook parameters zoals calciumspiegel en hemoglobinespiegel worden gecombineerd.

Uit het onderzoek komt naar voren dat RAAS-remmers – remmers van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem – al dan niet in combinatie met een diureticum (57% respectievelijk 52%) en statines (42%) minder vaak werden voorgeschreven dan fosfaatbinders (72%) en antihypertensiva (94%) wanneer dit was geïndiceerd. Verder bleek relatief vaak (19%) actieve vitamine D (calcitriol) te worden voorgeschreven terwijl dat waarschijnlijk niet geïndiceerd was. Slechts 0,3% van de patiënten ontving zowel een ACE-remmer als een angiotensine-II-antagonist. Van de digoxinegebruikers met een eGFR < 50 mL/min kreeg 3,6% van de patiënten een hoge dosis digoxine (> 0,125 mg per dag).

De onderzoekers zien verschillen in voorschrijfgedrag tussen patiënten met de verschillende stadia van nierfalen. Hoewel het onderzoek zich met name richt op de tweede lijn, komen deze patiënten ook in de eerste lijn en biedt dit aanknopingspunten voor zowel ziekenhuisapothekers als openbaar apothekers.

Literatuur

Smits KP, Sidorenkov G, van Ittersum FJ, Waanders F, Bilo HJ, Navis GJ, Denig P. Prescribing quality in secondary care patients with different stages of chronic kidney disease: a retrospective study in the Netherlands. BMJ Open. 2019 Jul 19;9(7):e025784. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025784.

Referentie

Citeer als: Kooij MJ. Over hoe nefrologen voorschrijven bij patiënten met nierfalen. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2019;4:e1693.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/b7e9a33f2c3f438b9210a218d68f3061

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook