Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
21 nov 2019

Dosisescalatie van capecitabine na initiële verlaging bij heterozygote dragers van DPYD-variant

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2019;4:e1691
  • Auteur(s): Ithamar Brinkman

Dosisaanpassing van capecitabine op basis van DPYD-genotypering is tegenwoordig de standaard bij deze zorg. Als na dosisverlaging de therapie goed wordt verdragen, is het aan te raden de dosis op te hogen op geleide van bijwerkingen om een maximale blootstelling en therapeutisch effect te garanderen. Momenteel is immers niet alle toxiciteit te verklaren door de bekende genotypen.

Duidelijke adviezen over hoe dosisescalatie uitgevoerd moet, worden echter niet beschreven. Het Martini Ziekenhuis heeft een multidisciplinair protocol opgesteld in het kader van standaardzorg, waarin wordt beschreven hoe deze dosisescalatie moet worden uitgevoerd. Deze retrospectieve studie laat zien hoe dit protocol in de praktijk wordt verdragen. In het Martini Ziekenhuis wordt DPYD*2A, c.2846A>T, DPYD*13 of c.1236G>A bepaald. Initiële dosisaanpassing vond plaats op basis van de toen geldende adviezen zoals beschreven in de KNMP-Kennisbank. Dosisophoging vindt plaats in stappen van 15%.

Van de 185 patiënten die geschikt waren voor analyse, waren er 11 heterozygoot voor een DPYD-variant. Op basis van het ingevoerde protocol werd een mediane dosisescalatie van 8,5% bereikt. Er was één DPYD-variantdrager die een graad 3 toxiciteit doormaakte na dosisescalatie. DPYD-variantdragers ervaarden in het algemeen niet meer of ernstigere toxiciteit dan DPYD-wildtype patiënten. De prevalentie van ernstige toxiciteit in de wildtype-groep was 43%, wat vergelijkbaar is met wat in de literatuur is beschreven.

Dosisescalatie op basis van verdragen van de chemotherapie leidde bij het gebruik van het ingevoerde protocol in dit cohort niet tot meer toxiciteit. Met deze resultaten in gedachten, kunnen prospectieve studies worden ontworpen.

Literatuur

Kleinjan JP, Brinkman I, Bakema R, van Zanden JJ, van Rooijen JM. Tolerance-based capecitabine dose escalation after DPYD genotype-guided dosing in heterozygote DPYD variant carriers: a single-center observational study. Anticancer Drugs. 2019 Apr;30(4):410-415. doi: 10.1097/CAD.0000000000000748.

Referentie

Citeer als: Brinkman IH. Dosisescalatie van capecitabine na initiële verlaging bij heterozygote dragers van DPYD-variant. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2019;4:e1691.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/6a897ef612e24c5f8944baea91f56f9c

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook