Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
10 jul 2018

Opvatting over voorgeschreven medicatie door patiënt van belang bij volhouden therapie

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2018;3:e1657
  • Auteur(s): André Wieringa

De mening van patiënten over de noodzaak van behandeling of bezorgdheid over de behandeling zijn van grote invloed op de duur van het toepassen van thiopurines bij patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD). Broekman et al. onderzocht in hoeverre de mening van de patient een effect heeft op de metabolietconcentraties van thiopurines en op vroegtijdig stoppen van de therapie. Patiënten die deelnamen aan de TOPIC-studie en starten met thiopurinethrapie werden gevraagd de beliefs about medicine questionnaire (BMQ) in te vullen. De BMQ meet de perceptie bij patienten over de noodzaak van de behandeling en bezorgdheid over de behandeling. Op basis van de scores konden patiënten worden ingedeeld in vier groepen: accepterend, ambivalent, onverschillig of sceptisch. De percentages patienten die thiopurinetherapie staakten werden vergeleken met Kaplan-Meiercurves. Ook werd de klinische respons en de metabolietconcentratie vergeleken tussen de vier groepen.

In totaal startten 767 patiënten met IBD met de thiopurinebehandeling, van wie 576 (75%) de BMQ voltooiden. Patiënten werden geclassificeerd als accepterend (34%), onverschillig (17%), ambivalent (34%) of sceptisch (15%). Vergeleken met patiënten in de accepterende groep (stoppercentage 22%) hadden patiënten in de andere groepen stoppercentages van respectievelijk 35% (P = 0,02), 37% (P < 0,01) en 54% (P < 0,01). Er werden geen verschillen waargenomen in de steady-state thiopurinemetabolietconcentratie tussen de verschillende groepen. Patiënten met een laag inzicht van de noodzaak tot behandeling of grote zorgen ten aanzien van IBD-behandeling hadden een grotere kans om de behandeling met thiopurine vroegtijdig te staken. Extra aandacht voor deze patiënten kan voortijdig staken voorkomen.

Literatuur

Broekman MMTJ, Coenen MJH, Wanten GJ, van Marrewijk CJ, Kievit W, Klungel OH, Verbeek ALM, Wong DR, Hooymans PM, Guchelaar HJ, Scheffer H, Derijks LJJ, Bouvy ML, de Jong DJ. Patients' beliefs about medicine are associated with early thiopurine discontinuation in patients with inflammatory bowel diseases. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2018 Feb;30(2):167-173.

Referentie

Citeer als: Wieringa A. Opvatting over voorgeschreven medicatie door patiënt van belang bij volhouden therapie. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2018;3:e1657.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/71eba320a49d425080e76baab34b3ae2

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook