Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
26 jul 2018

Farmaceutische zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2018;3:e1658
  • Auteur(s): Sander Borgsteede

In een kleine pilotstudie onderzochten Stuijt en collega’s drie door een apotheker geïnitieerde interventies gericht op de zorg voor Parkinsonpatiënten. De auteurs toonden aan dat deze specifieke zorg van meerwaarde kan zijn voor de therapietrouw en het aantal geneesmiddelgerelateerde problemen zou kunnen beperken.

In totaal namen weinig patiënten (23) deel aan deze studie. Relatief veel patiënten voldeden wel aan de inclusiecriteria, maar konden of wilden niet meedoen. De interventie bestond uit de volgende onderdelen, die in volgorde werden toegevoegd aan de gebruikelijke zorg: het verstrekken van geneesmiddelen via baxterzakjes (unit dose packaging), een herinnering aan het innamemoment van de Parkinsonmedicatie en een medicatiereview. Uitkomsten waren onder andere therapietrouw, stoornissen in motorische functies en geneesmiddelgerelateerde problemen. De resultaten lieten zien dat de combinatie van deze drie interventies de therapietrouw verbeterde ten opzichte van de gebruikelijke zorg.

Met deze pilotstudie laten de onderzoekers zien dat de apotheker een belangrijke rol kan spelen bij de zorg voor complexe patiënten. Ze hebben hiervoor bij een moeilijke populatie onderzoek gedaan. Een interessante bevinding was dat de resultaten pas significant werden bij de derde interventie: de medicatiereview. Dit lijkt te suggereren dat de apotheker in deze stap een belangrijke bijdrage levert aan de zorg voor deze patiënten. Interessant punt voor verder onderzoek is of er specifieke patiënten, geneesmiddelen of geneesmiddelgerelateerde problemen zijn aan te wijzen waar de meerwaarde van de apotheker het meest duidelijk naar voren komt.

Literatuur

Stuijt C, Karapinar-Çarkit F, van den Bemt B, van Laar T. Effect of pharmacist-led interventions on (non)motor symptoms, medication-related problems, and quality of life in parkinson disease patients: a pilot study. Clin Neuropharmacol. 2018 Jan/Feb;41(1):14-19.

Referentie

Citeer als: Borgsteede S. Farmaceutische zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2018;3:e1658.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/674bd3bee6c743e0b5c3ca06b2d2e29e

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook