Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
11 jan 2024

Medicijnverspilling bij ready-to-administer spuiten op de intensive care

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2024;9:e1759
  • Auteur(s): Patricia van den Bemt

Parenterale geneesmiddelen moeten vaak worden opgelost en verdund, voordat toediening mogelijk is. Zogenaamde ready-to-administer (RTA) spuiten bevatten het geneesmiddel in een vorm die direct kan worden toegediend, waardoor veilige en snelle toediening mogelijk is. RTA-spuiten kunnen worden gemaakt door aseptisch uitvullen in de ziekenhuisapotheek. Deze spuiten hebben een korte houdbaarheid, waardoor medicijnverspilling kan optreden. RTA-spuiten kunnen ook worden gemaakt via sterilisatie, de zogenaamde prefilled sterilized syringes (PFSS’s). Deze hebben een veel langere houdbaarheid waardoor minder kans is op medicijnverspilling.

Op de intensive care van een academisch ziekenhuis is gedurende acht jaar de medicijnverspilling van aseptisch bereide RTA-spuiten en van PFSS’s gemeten. Drie RTA-spuiten werden vervangen door PFSS’s in dit tijdsbestek en vijf RTA-spuiten die niet werden vervangen, vormden de controlegroep. Er werden vier tijdsperioden met elkaar vergeleken. Deze perioden verschilden onder andere ten aanzien van de duur van de quarantaineperiode voor aseptisch bereide RTA-spuiten (tijdens de quarantaine worden kwaliteitstesten gedaan en mag het product niet worden gebruikt): periode 1 (aseptisch bereide RTA-spuiten, geen quarantaine), periode 2 (aseptisch bereide RTA-spuiten, 3 dagen quarantaine), periode 3 (aseptisch bereide RTA-spuiten, 7 dagen quarantaine) en periode 4 (introductie van drie PFSS’s; controlegroep aseptisch bereide RTA-spuiten met 7 dagen quarantaine).

De medicijnverspilling was 31% in periode 3 en 5% in periode 4. De medicijnverspilling van de controlegroep verschilde niet tussen deze twee perioden. De medicijnverspilling van aseptische RTA-spuiten verschilde significant tussen alle tijdsperioden, vermoedelijk door de gewijzigde quarantaineduur. Geconcludeerd kan worden dat het gebruik van PFSS’s duurzamer is dan van aseptisch bereide RTA-spuiten.

Literatuur

Van Gelder TG, Lalmohamed A, Dorst-Mooiman KD, Dekker JC, Schinkel MJ, Sikma MA, Uijtendaal EV, Egberts TCG. Drug waste of ready-to-administer syringes in the intensive care unit: aseptically prepared syringes versus prefilled sterilized syringes. Eur J Pharm Sci 2023;Sep 22;191:106590. Doi:10.1016/j.ejps.2023. 106590.

Referentie

Citeer als: Van den Bemt PMLA. Medicijnverspilling bij ready-to-administer spuiten op de intensive care. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2024;9:e1759.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/018d4a83a342405eb07b88c31e3492d1

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook