Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
02 nov 2023

Gebruik van digitale tools bij de behandeling van ongecontroleerd en ernstig astma

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2023;8e1756
  • Auteur(s): Jeroen van de Pol

Ongeveer 10% van de astmapatiënten ervaart ernstig en ongecontroleerd astma, ondanks het gebruik van een hoge dosering inhalatiecorticosteroïden (ICS). Een lage therapietrouw en verkeerde inhalatietechnieken zijn hier onder andere debet aan. Het achterhalen van lage therapietrouw en verkeerde inhalatietechnieken is echter lastig en onderhevig aan subjectiviteit.

Hale et al. hebben onderzocht of het verzamelen van digitale objectieve data omtrent therapietrouw en inhalatietechniek in een tool voor beslissingsondersteuning leidt tot doelmatige en effectieve zorg voor patiënten met ernstig en ongecontroleerd astma. Hiervoor hebben de onderzoekers een prospectief gerandomiseerde klinische trial opgezet. Patiënten werden geïncludeerd met ernstige en ongecontroleerde vormen van astma en ingedeeld in de interventie- of controlegroep. De interventiegroep werd begeleid met behulp van digitaal verzamelde data over therapietrouw, inhalatietechniek en Peak Expiratory Flow (PEF). De controlegroep werd begeleid met reeds bestaande informatietechnieken, zoals therapietrouw op basis van terhandstellingen vanuit de apotheek en visuele controle van de inhalatietechniek. De primaire uitkomstparameters waren therapietrouw en geneesmiddelgebruik in beide groepen.

In totaal hebben 200 patiënten het onderzoek volledig doorlopen (waarvan 102 in de interventiegroep). De onderzoekers vonden een verminderde toepassing van biologicals en een verlaging van het ICS-gebruik in de interventiegroep. Daarentegen hadden patiënten in de controlegroep vaker een verhoging van de ICS-dosis. De therapietrouw in de interventiegroep verbeterde ten opzichte van de controlegroep. De kosten gemoeid met de interventie alsook de behandeling lag lager in de interventiegroep dan de controlegroep.

De onderzoekers concluderen dat het toepassen van objectieve digitale data bij beslissingsondersteuning leidt tot doelmatigere en effectievere zorg bij patiënten met ernstig en ongecontroleerde astma.

Literatuur

Hale EM, Greene G, Mulvey C, Mokoka MC, van Boven JFM, Cushen B, Sulaiman I, Brennan V, Lombard L, Walsh J, Plunkett S, McCartan TA, Kerr PJ, Reilly RB, Hughes C, Kent BD, Jackson DJ, Butler M, Counihan I, Hayes J, Faul J, Kelly M, Convery R, Nanzer AM, Fitzgerald JM, Murphy DM, Heaney LG, Costello RW; INCA Research Team. Use of digital measurement of medication adherence and lung function to guide the management of uncontrolled asthma (INCA Sun): a multicentre, single-blinded, randomised clinical trial. Lancet Respir Med. 2023 Jul;11(7):591-601. doi: 10.1016/S2213-2600(22)00534-3.

Referentie

Citeer als: van de Pol J. Gebruik van digitale tools bij de behandeling van ongecontroleerd en ernstig astma. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2023;8:e1756.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/72cf3f7860634f97b710d67854167ace

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook