Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
20 feb 2017

Communiceren met astma/COPD-patiënten in de apotheek

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2017;2:e1629
  • Auteur(s): Marcel Kooij

Er gaat nog veel mis bij het gebruik van inhalatoren door patiënten met astma en/of COPD. Zo zou 40% van de patiënten met COPD hun medicatie niet goed gebruiken. Goede voorlichting en begeleiding is essentieel en apothekers claimen een rol bij die begeleiding. Driesenaar e.a. onderzochten hoe apothekers en apothekersassistenten met patiënten communiceren over inhalatiecorticosteroïden (ICS’en), welke onderwerpen er worden besproken en of er een verschil is tussen apothekers en assistenten.

In twaalf apotheken werden patiënten geïncludeerd die langer dan een jaar een ICS gebruikten. De patiënten voerden een gesprek met zowel een apotheker als een assistent en deze gesprekken werden opgenomen met een videorecorder. De onderzoekers letten in het bijzonder op affectieve communicatie (bijvoorbeeld empathie tonen), informatieverstrekking over de aandoening en/of ICS’en, bespreking van therapietrouw, inhalatietechniek, bijwerkingen, attitude ten opzichte van ICS’en en leefstijlonderwerpen (roken en beweging).

Uit de analyse van in totaal 169 gesprekken blijkt dat veel van de belangrijkste onderwerpen werden besproken. Maar de gesprekken bleken vooral instrumenteel van aard, al is er zeker ook sprake van affectieve communicatie. Leefstijl, psychosociale factoren en therapietrouw werden nauwelijks besproken. Gesprekken met apothekers duurden langer en waren doorgaans affectiever dan de assistentgesprekken. Daarnaast bespraken apothekers de medische en farmacotherapeutische onderwerpen uitgebreider.

De onderzoekers adviseren om tijdens trainingen meer aandacht te geven aan het bespreken van therapietrouw, leefstijl en psychosociale onderwerpen.

Literatuur

Driesenaar JA, de Smet PA, van Hulten R, Hu L, van Dulmen S. Communication during counseling sessions about inhaled corticosteroids at the community pharmacy. Patient Prefer Adherence. 2016 Nov 2;10:2239-2254.

Referentie

Citeer als: Kooij M. Communiceren met astma/COPD-patiënten in de apotheek. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2017;2:e1629.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/4d6f59e43623480baa9f7d56f9bc29fb

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook