Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
15 apr 2016

Vragenlijst in plaats van interview bij medicatiebeoordeling?

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2016;1:e1612
  • Auteur(s): Lonneke Timmers

Inbreng van patiënten is essentieel bij een medicatiebeoordeling. Patiënten geven informatie over hun medicatiegebruik en over eventuele problemen die ze daarbij ervaren. Er is geen gouden standaard voor het verzamelen van patiëntinformatie over medicatiegebruik en medicatiegerelateerde problemen. Doorgaans wordt een interview van de patiënt als de beste manier gezien. Het interviewen van patiënten is echter een tijdrovende bezigheid.

Willeboordse e.a. onderzochten daarom de mogelijkheid van een vragenlijst om patiëntervaringen met de medicatie in kaart te brengen. Ze ontwikkelden daarvoor een vragenlijst over medicatiegebruik en medicatiegerelateerde problemen. Vervolgens onderzochten ze in hoeverre de informatie die patiënten gaven met de vragenlijst, overeenkwam met de informatie die verkregen werd uit een interview.

De vragenlijst werd afgenomen bij 97 patiënten die werden geselecteerd in negen huisartspraktijken: patiënten boven 65 jaar met polyfarmacie (minstens 5 chronisch voorgeschreven geneesmiddelen) of met minimaal één geriatrisch probleem (immobiliteit, vallen, duizeligheid, urine-incontinentie of verminderde cognitie). Vervolgens werden deze patiënten ook thuis bezocht en geïnterviewd.

Patiënten rapporteerden meer medicatie en meer problemen in de interviews dan in de vragenlijsten. Bij 45% van de patiënten was er volledige overeenstemming tussen vragenlijst en interview. Wat betreft geneesmiddelgerelateerde problemen was de overeenstemming 75%. De mate van overeenstemming leek minder te zijn bij kwetsbare ouderen (4 of meer chronische ziekten, 10 of meer geneesmiddelen en geringe gezondheidsvaardigheden).

De onderzoekers concluderen dat, hoewel er geen volledige overeenstemming is, de vragenlijst een bruikbaar instrument lijkt en voor veel patiënten de plaats van het interview zou kunnen innemen bij de medicatiebeoordeling.

Literatuur

Willeboordse F, Grundeken LH, van den Eijkel LP, Schellevis FG, Elders PJ, Hugtenburg JG. Information on actual medication use and drug-related problems in older patients: questionnaire or interview? Int J Clin Pharm. 2016 apr;38(2):380-7.

Referentie

Citeer als: Timmers L. Vragenlijst in plaats van interview bij medicatiebeoordeling? Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2016;1:e1612.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/572b245dae0f4a7bb75f2cc32c1ecc83

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook