Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
19 dec 2018

Veilig switchen naar infliximab biosimilars

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2018;3:e1673
  • Auteur(s): André Wieringa

Het switchen naar biosimilars is onderwerp van discussie: kan dat veilig bij patiënten worden toegepast en vooral bij patiënten met inflammatoire darmaandoeningen (IBD)? Recentelijk zijn twee biosimilars op de markt verschenen voor infliximab (Remicade): Inflectra en Remsima. Binkhorst et al. onderzochten retrospectief de haalbaarheid en veiligheid van het overschakelen van patiënten met IBD van Remicade naar een infliximab biosimilar in twee grote algemene ziekenhuizen in Nederland. Na het overschakelen werden de patiënten nauwlettend gevolgd door het beoordelen van de ziekteactiviteit. De concentratie C-reactief proteïne en fecaal calprotectine werd gemonitord. Bijwerkingen werden geregistreerd en de infliximabserumconcentraties gemeten. Alle parameters werden beoordeeld bij start (t = 0) en na twee infusies met een biosimilar van infliximab (± week 16).

197 patiënten met IBD (~77% van het totaal) schakelden over naar een infliximab biosimilar. Geen verschil werd waargenomen in ziekteactiviteit en concentraties C-reactief proteïne of fecaal calprotectine. Afgezien van één infusiegerelateerde reactie, werden er geen ernstige of onverwachte bijwerkingen gerapporteerd. De dalconcentraties in het serum verschilden niet tussen de uitgangswaarde en na overschakeling (mediaan = 4,1 μg/mL [spreiding = 0,03-22 μg/mL] ten opzichte van 4,6 μg/mL [spreiding = 0,03-22 μg/mL]; P = 0,08, n = 98).

Deze studie laat zien dat het switchen van IBD-patiënten naar infliximab biosimilars veilig is in de klinische praktijk en zorgt voor goede en doelmatige zorg.

Literatuur

Binkhorst L, Sobels A, Stuyt R, Westerman EM, West RL. Switching to a infliximab biosimilar: short-term results of clinical monitoring in patients with inflammatory bowel disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2018 Jul;30(7):699-703. doi: 10.1097/MEG.0000000000001113.

Referentie

Citeer als: Wieringa A. Veilig switchen naar infliximab biosimilars. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2018;3:e1673.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/e6261463b73e43a9ba5dec525508b81f

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook