Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
04 mei 2021

Therapietrouw en het volhouden van de behandeling met methylfenidaat bij kinderen in Nederland

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2021;6:e1719
  • Auteur(s): Ihsane Ahayoun

De prevalentie van attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) bij kinderen is hoger dan bij volwassenen. Methylfenidaat is het eerstekeusgeneesmiddel bij ADHD bij kinderen op basis van veiligheid en effectiviteit. Voor een effectieve behandeling is therapietrouw cruciaal. Verschillende factoren, zoals een hoog onderwijsniveau, ADHD in de familiegeschiedenis en hoge doseringen, dragen bij aan therapietrouw en duur van gebruik van methylfenidaat bij volwassenen. Deze factoren zijn bij kinderen mogelijk anders, omdat kinderen afhankelijk zijn van hun ouders voor het verkrijgen van de juiste zorg.

Het doel van het onderzoek van Cheung en collega’s was het verkrijgen van inzicht in de karakteristieken van kinderen en hun familie die invloed hebben op de therapietrouw en het volhouden van de behandeling met methylfenidaat bij kinderen. De onderzoekspopulatie bestond uit 307 kinderen jonger dan zestien jaar, met ten minste één uitgifte van methylfenidaat. Therapietrouw was gedefinieerd als een medication possession ratio ≥ 0,8 en het volhouden van de behandeling met methylfenidaat als het gebruik tot een stakingsperiode van ≥ zes maanden. Familie- en kindkarakteristieken als factoren van therapietrouw werden onderzocht met een multivariabele logistische regressieanalyse. Duur van het gebruik werd geëvalueerd met een Kaplan-Meieranalyse.

Kinderen van moeders met één kind – ten opzichte van kinderen van moeders met meer dan één kind – (odds ratio [OR] = 2,31; 95%-betrouwbaarheidsinterval [95%-BI] = 1,17-4,54) en van kinderen van moeders met een gemiddeld huishoudelijk inkomen – ten opzichte van een hoog inkomen – waren vaker therapietrouw (OR = 3,45; 95%-BI = 1,43-8,31). Kinderen die startten met de behandeling tussen twaalf en zestien jaar – ten opzichte van jonger dan twaalf jaar – (hazard ratio [HR] = 3,55; 95%-BI = 2,54-4,98) en meisjes (HR = 1,44; 95%-BI = 1,07-1,95) stopten vaker voortijdig.

Karakteristieken van het kind en de familie zijn geassocieerd met therapietrouw van een methylfenidaatbehandeling. Geslacht en de startleeftijd van de behandeling zijn geassocieerd met voortijdig stoppen. Deze bevindingen zijn van belang voor de medicatiebegeleiding van methylfenidaatbehandeling bij kinderen.

Literatuur

Cheung K, Dierckx B, El Marroun H, Hillegers MHJ, Stricker BH, Visser LE. Methylphenidate Treatment Adherence and Persistence in Children in the Netherlands. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2021 Jan 19. doi: 10.1089/cap.2020.0125.

Referentie

Citeer als: Ahayoun I. Therapietrouw en het volhouden van de behandeling met methylfenidaat bij kinderen in Nederland. 2021;6:e1719.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/54771e358c5e4bc6b623a3fad62b2b68

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook