Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
11 feb 2022

Switchen van TNF-α-remmers: patronen en voorspellende factoren onderzocht

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2022;7:e1730
  • Auteur(s): Darko Mitrovic

Doelstelling van deze studie is om onderzoek te doen naar patronen en voorspellende factoren bij het switchen van TNF-α-remmers bij reuma (RD), inflammatoire darmziekte (IBD) en psoriasispatiënten.
44,5% van alle patiënten is gestopt met hun eerste keus TNF-α-remmer zonder te switchen naar een andere biological. Ongeveer 16 % van alle patiënten (RD, IBD en psoriasis) is geswitcht van de eerste keus TNF-α-remmer naar een andere biological.

De mediane gebruiksduur was 1,9 jaar bij RD, 2,1 jaar bij IBD en 1,6 jaar bij psoriasispatiënten. 33% van de RD-patiënten, 20% van de IBD-patiënten en 12% van de psoriasispatiënten switcht voor een tweede keer.

Switchen voor een derde keer of vaker gebeurde bij 8,9% van de RD-patiënten, 2,1% van de IBD-patiënten en 5,9% van de psoriasispatiënten. RD patiënten die een dosisverhoging van TNF-α-remmers hebben gehad of hoge dosis corticosteroïden, hadden meer kans op een switch. Dezelfde voorspellende factoren spelen ook bij IBD-patiënten waarbij tevens geïnitieerde immunomodulerende therapie of bloedspiegelbepaling van TNF-α-remmer van invloed zijn. Er zijn onvoldoende psoriasispatiënten geïncludeerd om een case-controleanalyse uit te voeren.

De resultaten van deze studie komen overeen met eerdere studies waarbij alleen een eerste switch is onderzocht. Meerwaarde van deze studie is met name het in kaart brengen van meerdere switches en de voorspellende factoren hierin. De auteurs melden dat deze data clinici kan helpen om te anticiperen op switchgedrag, maar melden niet hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden in de praktijk.

Literatuur

Meijboom RW, Gardarsdottir H, Becker ML, de Groot MCH, Movig KLL, Kuijvenhoven J, Egberts TCG, Leufkens HGM, Giezen TJ. Switching TNFα inhibitors: Patterns and determinants. Pharmacol Res Perspect. 2021 Aug;9(4):e00843. doi: 10.1002/prp2.843.

Referentie

Citeer als: Mitrovic D. Switchen van TNF-α-remmers: patronen en voorspellende factoren onderzocht. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2022;7:e1730.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/6819dc7df3bb4485bb2c6435ece59338

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook