Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
23 nov 2018

Stroomdiagram ECG-monitoring bij QT-verlengende antidepressiva

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2018;3:e1666
  • Auteur(s): Ciske van den Oever

Momenteel bestaat er geen consensus over ECG-monitoring bij QT-verlengende antidepressiva. De auteurs hebben met dit artikel geprobeerd om evidence based aanbevelingen te formuleren ten aanzien van ECG-monitoring bij gebruik van antidepressiva die mogelijk kunnen leiden tot torsades de pointes (TdP). Hierbij stonden de volgende twee vragen centraal: moet het ECG gemonitord worden bij gebruik van (alle) antidepressiva en zo ja, voor welke patiënten (met welke risicofactoren), wanneer en hoe vaak? De auteurs hebben in de literatuur gezocht naar meta-analyses en systematische reviews over psychotrope medicatie met aritmieën en plotselinge (hart)dood als uitkomst. Slechts vier artikelen voldeden aan de gestelde inclusiecriteria. Twee hiervan gingen alleen over antipsychotica en betroffen slechts kleine aantallen patiënten, waardoor ze alsnog geëxcludeerd werden. Gezien de zeer beperkte hoeveelheid literatuur was het formuleren van evidence based aanbevelingen niet mogelijk en betreft het slechts aanbevelingen op basis van expert opinion. Deze zijn gevangen in een praktisch stroomdiagram en worden hieronder aangegeven:

   • ECG screening en monitoring wordt aanbevolen bij gebruik van antidepressiva met bekend of mogelijk

   risico van TdP volgens de CredibleMeds-lijst, als de patiënt:

      - een bekend risico heeft op QTc-verlenging, of;

      - twee of meer risicofactoren heeft (waaronder leeftijd > 65 jaar, vrouwelijk geslacht, gebruik van één

      of meer andere QT-verlengende geneesmiddelen, hartziekte, hoge dosis, electrolytafwijkingen).

   • Er moet voor start van het antidepressivum en één week na het bereiken van de streefdosering een

   ECG gemaakt worden.

   • Als het QTc-interval langer is dan 450 ms is, wordt overleg met de cardioloog aanbevolen.

Uit toekomstige evaluaties zal moeten blijken of deze aanbevelingen voldoen en of ze kosteneffectief zijn.

Literatuur

Simoons M, Seldenrijk A, Mulder H, Birkenhäger T, Groothedde-Kuyvenhoven M, Kok R, Kramers C, Verbeeck W, Westra M, Van Roon E, Bakker R, Ruhé H. Limited evidence for risk factors for proarrhythmia and sudden cardiac death in patients using antidepressants: Dutch consensus on ECG monitoring. Drug Saf. 2018;41;655-64.

Referentie

Citeer als: Van den Oever C. Stroomdiagram ECG-monitoring bij QT-verlengende antidepressiva. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2018;3:e1666.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/5663488694374b7d8687bf99217cad91

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook