Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
01 aug 2017

Prescriptie antibiotica aan kinderen in eerste lijn kan beter

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2017;2:e1642
  • Auteur(s): Sander Borgsteede

Luchtweginfecties bij kinderen worden te vaak onnodig met antibiotica behandeld. Ivanovska en collega’s onderzochten in welke mate richtlijnen voor antibioticagebruik bij kinderen met luchtweginfecties werden nageleefd door eerstelijnszorgverleners. Ze analyseerden diagnoses en voorschriften uit de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Ze onderzochten zowel het voorschrijfgedrag voor luchtweginfecties met een terughoudend beleid wat betreft antibiotica, zoals rhinosinusitis, als richtlijnen waar antibiotica wél worden aangeraden, zoals pneumonie. De voorschrijvers behandelden de helft van de episodes met een terughoudend beleid toch met antibiotica. Aan de andere kant werd een longontsteking in 35% van de episodes niet met antibiotica behandeld. De variatie tussen de voorschrijvers was groot: zo lag de spreiding bij het percentage episodes rhinosinusitis waarbij een antibioticum werd voorgeschreven tussen de 20% en 79%.

De resultaten geven aan dat er nog verdere verbetering mogelijk is wat betreft voorschrijfgedrag van antibiotica. Dit geldt ten eerste voor het vermijden van antibiotica wanneer deze geen eerste keus zijn en ten tweede voor het wel voorschrijven van antibiotica wanneer deze worden aanbevolen. Een beperking van het onderzoek is dat niet bekend is wat de redenen zijn geweest om af te wijken van de richtlijnen. Bij het behandelen van een individuele patiënt is een richtlijn een ondersteuning bij het bepalen van het optimale beleid. In veel gevallen zal met goede redenen zijn afgeweken van de richtlijn. Gezien de grote variatie tussen de huisartspraktijken lijkt het wel mogelijk om het voorschrijven van antibiotica beter te laten aansluiten op de richtlijnen. Mogelijk kan verdere beslisondersteuning bij diagnose en voorschrijven bijdragen aan betere farmacotherapie met antibiotica in de eerste lijn.

Literatuur

Ivanovska V, Hek K, Mantel Teeuwisse AK, Leufkens HG, Nielen MM, van Dijk L. Antibiotic prescribing for children in primary care and adherence to treatment guidelines. J Antimicrob Chemother. 2016 Jun;71(6):1707-14.

Referentie

Citeer als: Borgsteede S. Prescriptie antibiotica aan kinderen in eerste lijn kan beter. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2017;2:e1642.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/17c2ee738f2040a9a9451f1275ce6556

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook