Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
15 feb 2022

Oncolytica bij neonaten en zuigelingen: leveren van evidence based doseerrichtlijn

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2022;7:e1733
  • Auteur(s): Paola Mian

Kanker bij neonaten en zuigelingen is een zeldzame maar uitdagende aandoening. De behandeling is gecompliceerd vanwege duidelijke fysiologische veranderingen tijdens het eerste levensjaar, overmatige toxiciteit, sterfte en vertraagde effecten. Optimaliseren van de dosering van oncolytica kan een belangrijke stap zijn om de uitkomsten te verbeteren. Helaas zijn doseervoorschriften in het algemeen niet evidence based of inconsequent voor wat betreft tumortypen en behandelingsprotocollen.

Nijstad et al. voerde een systematische review uit naar alle farmacokinetische parameters en daaruit ontwikkelde doseervoorschriften voor oncolytica voor neonaten en kinderen. Voor 9 van de 29 geneesmiddelen (busulfan, carboplatine, cyclofosfamide, daunorubicine, etoposide, fludarabine, isotretinoïne, melfalan, vincristine) is voldoende farmacologisch bewijs om een evidence based doseeralgoritme voor kinderen aan te bevelen.

Zo zijn voor cyclofosfamide meerdere farmacokinetische studies gepubliceerd, welke ook zijn uitgevoerd in neonaten en kinderen. Een hogere klaring werd gevonden bij jongere kinderen, wat resulteerde in een hogere blootstelling aan metabolieten. Gebaseerd op de veranderde farmacokinetiek bij kinderen wordt de volgende dosering aanbevolen: gebruik de mg/m2 dosis en verminder dit met 20% bij zuigelingen (< 6 maanden).

Voor etoposide is echter geen veranderde farmacokinetiek bij kinderen en daarom wordt geadviseerd om de volledige volwassen dosis (mg/m2) toe te dienen. Voor busulfan en carboplatine is er voldoende bewijs om therapeutic drug monitoring aan te bevelen in zuigelingen. Wat betreft 8 geneesmiddelen (actinomycine D, blinatumomab, dinutuximab, doxorubicine, mercaptopurine, pegaspargase, tioguanine en topotecan) is er slechts enig bewijs voor doseerrichtlijnen. Ten aanzien van de resterende geneesmiddelen, waaronder de frequent gebruikte geneesmiddelen cisplatine, methotrexaat en ifosfamide, is farmacologisch bewijs voor dosering in zuigelingen beperkt.

Literatuur

Nijstad AL, Barnett S, Lalmohamed A, Bérénos IM, Parke E, Carruthers V, Tweddle DA, Kong J, Zwaan CM, Huitema ADR, Veal GJ. Clinical pharmacology of cytotoxic drugs in neonates and infants: Providing evidence-based dosing guidance. Eur J Cancer. 2021 Dec 2:S0959-8049(21)01201-6. doi: 10.1016/j. ejca.2021.11.001.

Referentie

Citeer als: Mian P. Oncolytica bij neonaten en zuigelingen: leveren van evidence based doseerrichtlijn. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2022;7:e1733.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/6801fbde492942e48281bb2d43cfdfde

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook