Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
10 jan 2023

Multidisciplinair samenwerken bij valpreventie: rol van de apotheker

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2023;8:e1742
  • Auteur(s): Jeroen van de Pol

Valrisico’s zijn multifactorieel en valpreventie behoeft daarom een multidisciplinaire aanpak. Apothekers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen voor wat betreft het valrisico bij medicatiegebruik. Op dit moment zijn apothekers echter beperkt betrokken bij valpreventie. Dit terwijl de samenwerking met apothekers vaak als positief ervaren wordt door andere zorgprofessionals.

Gemmeke et al. hebben daarom onderzoek gedaan naar de perceptie van eerstelijns zorgverleners (fysiotherapeuten en verpleegkundigen) betreffende samenwerking met de apotheker in het kader van valpreventie. Vanuit zes focusgroepen is gevonden dat deze eerstelijns zorgverleners ruim aandacht besteden aan valpreventie. De eerstelijns zorgverleners staan open voor samenwerking met apothekers rondom valpreventie, gezien zij verwachten dat hiermee de zorg voor de patiënt beter wordt. Zo ervaren de eerstelijns zorgverleners bijvoorbeeld onvoldoende kennis betreffende medicatiegebruik en valrisico, maar tevens welke acties ondernomen kunnen worden zodra dit bij een patiënt is geïdentificeerd. De apotheker heeft deze expertise wel en kan hierbij helpen.

De eerstelijns zorgverleners geven aan dat deze beperkte samenwerking voortkomt uit onder meer een beperkte samenwerking in algemene zin en daardoor ook beperkt contact met de apotheker. De betreffende zorgverleners vinden het daarom lastig inschatten wanneer consultatie met een apotheker waardevol is. Eerstelijns zorgverleners vinden het daardoor ook lastig in te schatten wat de rol van de apotheker rondom valpreventie exact is.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns zorgverleners gemotiveerd zijn om de samenwerking met apothekers rondom valpreventie op te zetten, maar dat er in de praktijk behoefte is aan duidelijke afspraken, goede communicatie en rolverdeling tussen alle betrokken disciplines.

Literatuur

Gemmeke M, Taxis K, Bouvy ML, Koster ES. Perspectives of primary care providers on multidisciplinary collaboration to prevent medication-related falls. Explor Res Clin Soc Pharm. 2022 Jun 9;6:100149. doi: 10.1016/j.rcsop.2022.100149.

Referentie

Citeer als: van de Pol J. Multidisciplinair samenwerken bij valpreventie: rol van de apotheker. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2023;8:e1742. 

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/7ebdc722b5b04b279974587b1a6915c9

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook