Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
12 jul 2016

Medicatiebewaking door apotheker: welke problemen en hoe vaak?

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2016;1:e1619
  • Auteur(s): Sander Borgsteede

Medicatiebewaking behoort tot de kerntaken van de apotheker. De studie van Heringa e.a. laat zien waarom. De auteurs bespreken ook mogelijke verbeteringen van de medicatiebewaking. Zij analyseerden uit één jaar de aflevergegevens van 10% van de patiënten uit 123 apotheken in Nederland. Bijna de helft van de 160.000 receptregels (43%) gaf een of meer signalen. De meest voorkomende signalen waren interacties (15% van alle receptregels), contra-indicaties (14%), dubbelmedicatie (13%) en doseringsproblemen (7%). Bij 66% van de patiënten was er sprake van minimaal één signaal. Er was een relatief kleine groep patiënten (16%) bij wie het grootste deel van de signalen optreedt (80%). Het type geneesmiddel en het aantal contra-indicaties waren de belangrijkste voorspellers van het aantal signalen.

Allereerst tonen deze gegevens aan dat medicatiebewaking gaat over veel patiënten en veel signalen: medicatiebewaking is een omvangrijke taak voor de apotheker. De auteurs bespreken een interessante mogelijkheid om het aantal signalen te reduceren. Momenteel is medicatiebewaking vaak gekoppeld aan het ter hand stellen van geneesmiddelen. Wanneer medicatiebewaking alleen plaats zou vinden bij wijzigingen in geneesmiddelengebruik (starten, wijzigen en stoppen) of bij wijzigingen in relevante patiëntkarakteristieken (zoals contra-indicaties of labwaarden) zal de signaaldruk gereduceerd kunnen worden. Om dit te realiseren, is het gewenst het farmaceutisch patiëntendossier in het apotheekinformatiesysteem opnieuw in te richten. Wanneer de huidige journaalsystematiek wordt vervangen door een episodegewijs patiëntendossier, zal de apotheker beter in staat zijn de verleende zorg goed te registreren en de patiënt optimaal te begeleiden.

Literatuur

Heringa M, Floor-Schreudering A, Tromp PC, de Smet PA, Bouvy ML. Nature and frequency of drug therapy alerts generated by clinical decision support in community pharmacy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016 jan;25(1):82-9.

Referentie

Citeer als: Borgsteede S. Medicatiebewaking door apotheker: welke problemen en hoe vaak? Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2016;1:e1619.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/a1858209cccc476cbc059cc560f0c466

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook