Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
28 dec 2017

Kosteneffectiviteit van farmacogenetica; een voorbeeld van een vroege analyse

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2017;2:e1651
  • Auteur(s): Rogier Klok

Farmacogenetica wordt gebruikt om geneesmiddelen effectiever in te zetten. Het gebruik van genetische testen neemt steeds meer toe in de dagelijkse praktijk. Er zijn grote verschillen in opbrengst en kosten van verschillende strategieën, waarbij soms met een kleine investering grote effecten worden bereikt en soms kleine effecten met een grote investering. Omdat het in de praktijk vaak moeilijk is in te schatten wat een nieuwe test betekent in termen van kosten en opbrengst, is het belangrijk om in een vroeg stadium te bepalen wat de toegevoegde waarde van zo’n test is. In een voorbeeldcasus laten Geenen et al. zien hoe de kosteneffectiviteit te bepalen van een test waarbij de prijs, sensitiviteit en specificiteit nog onbekend is.

Het voorbeeld in deze studie bekijkt de potentiele kosteneffectiviteit in de voorspelling van het optreden van angio-oedeem veroorzaakt door het gebruik van ACE-remmers. In dit specifieke voorbeeld werd bepaald dat alleen een test met een lage prijs (< € 2) en een hoge specificiteit en sensitiviteit mogelijk kosteneffectief zou zijn in Nederland, met name door de lage frequentie van de bijwerking. Geenen et al. merken op dat invoering van het testen van het volledige genoom in de praktijk een oplossing kan zijn voor bijwerkingen die weinig voorkomen. Door het genetisch profiel standaard beschikbaar te hebben bestaat de mogelijkheid om farmacogenetica te gebruiken in elke situatie onafhankelijk van de frequentie van de bijwerking. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om alle toekomstige voordelen van een volledig genetisch profiel mee te nemen in een farmaco-economische analyse.

Literatuur

Geenen JW, Baranova EV, Asselbergs FW, de Boer A, Vreman RA, Palmer CN, Maitland-van der Zee AH, Hövels AM. Early health technology assessments in pharmacogenomics: a case example in cardiovascular drugs. Pharmacogenomics. 2017 Aug;18(12):1143-1153.

Referentie

Citeer als: Klok R. Kosteneffectiviteit van farmacogenetica; een voorbeeld van een vroege analyse. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2017;2:e1651.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/f517602a208342c3a2370d476eec2c35

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook