Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
15 mrt 2016

Kinetiek van acetylsalicylzuur en omeprazol bij gastric bypass

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2016;1:e1614
  • Auteur(s): André Wieringa

Gegevens over de absorptie van oraal toegediende geneesmiddelen na aanbrengen van een Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) bij obese patiënten zijn beperkt en onduidelijk. Aangezien het moeilijk is veranderingen in absorptie te voorspellen, is onderzoek noodzakelijk op veelgebruikte geneesmiddelen in deze populatie. Acetylsalicylzuur en omeprazol zijn twee geneesmiddelen die bij obese patiënten vaak worden voorgeschreven.

In dit onderzoek met herhaalde metingen werden serumconcentraties van omeprazol en salicylzuur gemeten voor en na RYGB bij 34 morbide obese patiënten. De tijd van afgifte uit een formulering (tlag), de tijd tot maximale concentratie (tmax), de maximale concentratie (Cmax) en het gebied onder de serumconcentratie–tijdcurve (AUC) werden berekend voor beide geneesmiddelen om eventuele verschillen in absorptie na de behandeling vast te stellen.

Voor salicylzuur was de tmax aanzienlijk gedaald na RYGB, terwijl zowel de Cmax als de AUC0-24 aanzienlijk was toegenomen. Voor omeprazol was zowel de tlag als de tmax aanzienlijk gedaald na RYGB, terwijl de Cmax aanzienlijk was toegenomen. De gemiddelde AUC0-12 was aanzienlijk gedaald na de ingreep; het verschil in AUC0-12 voor en na de operatie varieerde tussen de patiënten.

Deze studie toont een snellere opname aan van zowel acetylsalicylzuur als omeprazol na RYGB. De blootstelling aan acetylsalicylzuur is hoger na de operatie, maar de standaarddosis van 80 mg hoeft niet te worden aangepast, gezien de spreiding in effectieve doseringen. De blootstelling aan omeprazol nam gemiddeld af na de operatie. Artsen moeten hiervan op de hoogte zijn en de dosis verhogen bij symptomen van verminderde werkzaamheid.

Literatuur

Mitrov-Winkelmolen L, van Buul-Gast MW, Swank DJ, Overdiek HW, van Schaik RH, Touw DJ. The effect of Roux-en-Y gastric bypass surgery in morbidly obese patients on pharmacokinetics of (acetyl)salicylic acid and omeprazole: the ERY-PAO study. Obes Surg. 2016 jan 21. [online voorpublicatie]

Referentie

Citeer als: Wieringa A. Kinetiek van acetylsalicylzuur en omeprazol bij gastric bypass. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2016;1:e1614.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/1db4a48e630c4cd5a0bc6d42c1479674

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook