Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
25 mei 2020

Implementatie van de KNMP-richtlijn Astma door openbaar apothekers

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2020;5:e1694
  • Auteur(s): Marcel Kooij

Vanuit de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers – onderdeel van apothekersorganisatie KNMP – worden richtlijnen ontwikkeld voor openbaar apothekers, waaronder de (concept)richtlijn Astma. Een richtlijn moet de optimale zorg beschrijven, de zorg die patiënten en stakeholders kunnen verwachten, en moet uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de farmaceutische patiëntenzorg. In een onderzoek van Kuipers et al. is onderzocht wat de mate van implementatie van aanbevelingen is uit de conceptrichtlijn Astma. Daartoe hebben ze 21 apothekers bevraagd over de richtlijn, zijn 68 consulten geobserveerd en hebben 104 expertapothekers een vragenlijst ingevuld over de behoeftes van patiënten in de dagelijkse praktijk.

Hieruit komt naar voren dat een aantal aanbevelingen (drie tot vijf van de 14) in meer dan 80% van de gesprekken gevolgd wordt. Dit betreft onder andere het gebruik van protocollen van de Long Alliantie Nederland, het geven van een instructie en het controleren of de patiënt de informatie heeft begrepen. Er is ook ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld van het proactief screenen van suboptimaal gebruik. Opvallend is dat over de aanbevelingen die relatief weinig gevolgd worden, minder consensus is bij de 104 experts. Zo wordt in 2,9% van de consulten een vervolgconsult gepland en is 70% van de experts overtuigd dat dat noodzakelijk is. De gesprekken blijken doorgaans gericht te zijn op het geven van informatie en minder op het exploreren van de behoeftes van patiënten. Deze studie laat zien dat een aantal aanbevelingen al goed worden opgevolgd, maar ook dat er variatie is tussen apothekers en dat bepaalde aanbevelingen aandacht behoeven.

Literatuur

Kuipers E, Wensing M, Wong-Go E, Daemen BJG, De Smet PAGM, Teichert M. Adherence to guideline recommendations for asthma care in community pharmacies: actual and needed performance. NPJ Prim Care Respir Med. 2019 Jul 11;29(1):26. doi: 10.1038/s41533-019-0139-5.

Referentie

Citeer als: Kooij MJ. Implementatie van de KNMP-richtlijn Astma door openbaar apothekers. 2020;5:e1694.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/624bd6f17db54611ab282bd08b2ae676

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook