Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
18 apr 2019

Het optreden van neutropenie na docetaxelblootstelling bij patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2019;4:e1683
  • Auteur(s): András Vermes

De incidentie van neutropenie bij patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) behandeld met docetaxel wordt verondersteld lager te zijn vergeleken met vergelijkbare doseringen bij patiënten met andere solide tumoren. Dit wordt toegeschreven aan de verhoogde docetaxelklaring in mCRPC-patiënten, en een daarmee gepaard gaande verminderde blootstelling.

Dit onderzoek had een drieledig doel: het vaststellen of de docetaxelblootstelling in mCRPC-patiënten lager is in vergelijking met patiënten met andere solide tumoren door een meta-analyse, het vaststellen van de incidentie van neutropenie in beide patiëntgroepen met behulp van een cohortonderzoek en het bediscussiëren van mogelijke klinische consequenties. De meta-analyse besloeg onderzoeken die rapporteerden over docetaxel AUC’s en variabiliteit (26 studies met in totaal 36 cohorten; 1150 patiënten). Graad 3/4 neutropenie werd onderzocht met behulp van logistische regressie in een cohort van met docetaxel behandelde patiënten.

De meta-analyse toonde aan dat mCRPC-patiënten een 1,8 keer (95%-betrouwbaarheidsinterval [95%-BI] = 1,5-22) lagere AUC hadden in vergelijking met patiënten met andere solide tumoren (respectievelijke AUC’s: 1,82 en 3,30 mg*uur/L). Logistische regressie (812 patiënten) toonde een 2,2 keer lagere kans aan bij mCRPC-patiënten op het ontwikkelen van graad 3/4 neutropenie (odds ratio = 0,46; 95%-BI = 0,31-0,90) in vergelijking met patiënten met andere solide tumoren.

Dit onderzoek toont aan dat mCRPC-patiënten een verlaagd risico hebben op het ontwikkelen van ernstige neutropenie, mogelijkerwijs gerelateerd aan de verminderde systemische blootstelling aan docetaxel.

Literatuur

De Vries Schultink AHM, Crombag MBS, van Werkhoven E, Otten HM, Bergman AM, Schellens JHM, Huitema ADR, Beijnen JH. Neutropenia and docetaxel exposure in metastatic castration-resistant prostate cancer patients: a meta-analysis and evaluation of a clinical cohort. Cancer Med. 2019 Feb 22. doi: 10.1002/cam4.2003.

Referentie

Citeer als: Vermes A. Het optreden van neutropenie na docetaxelblootstelling bij patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2019;4:e1683.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/9b7f99e1611b4948ae97bae52d093c83

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook