Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
10 feb 2023

Effect van medicatie in eigen beheer tijdens ziekenhuisopname op zelfredzaamheid, therapietrouw en patiënttevredenheid

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2023;8:e1745
  • Auteur(s): Ellen Koster

Verschillende studies laten zien dat de therapietrouw afneemt na ziekenhuisopname. Het gebrek aan betrokkenheid van de patiënt bij het medicatiebeheer en -gebruik tijdens ziekenhuisopname kan ervoor zorgen dat patiënten de controle over hun medicatiegebruik verliezen. Door patiënten hun (thuis)medicatie in eigen beheer te geven tijdens ziekenhuisopname wordt dit mogelijk voorkomen.

Van Herpen-Meeuwissen en collega’s voerden een prospectief pre-post interventieonderzoek uit (januari 2020-juli 2021) in de Sint Maartenskliniek Nijmegen om het effect van medicatie in eigen beheer tijdens ziekenhuisopname op de zelfredzaamheid, therapietrouw en patiënttevredenheid te onderzoeken.

Medicatie in eigen beheer werd vanaf maart 2021 als standaardzorg geïmplementeerd. Het effect hiervan werd bij 197 volwassenen patiënten die waren opgenomen op de orthopedische afdeling geëvalueerd. Dit betrof 96 patiënten voordat medicatie in eigen beheer werd geïmplementeerd en 101 patiënten na implementatie. De primaire uitkomstmaat was zelfredzaamheid met betrekking tot medicatie gemeten middels de Self-Efficacy for Appropriate Medication Use Scale (SEAMS) een week na ontslag. Secundaire uitkomsten waren SEAMS-score drie maanden na ziekenhuisopname, therapietrouw gemeten met de Medication Adherence Rating Scale (MARS) één week en drie maanden na ziekenhuisopname en patiënttevredenheid.

Mediane SEAMS-scores een week na ontslag verschilden niet vóór en na de interventie (SEAMS-score 35 versus 34). Er was ook geen verschil in het aandeel niet-therapietrouwe patiënten één week en drie maanden na ontslag vóór en na de interventie (52%, 53%, 58% en 64% respectievelijk). Van de patiënten die hun medicatie in eigen beheer hielden, was 81% het er (sterk) mee eens dat ze tijdens een toekomstige ziekenhuisopname wederom hun medicatie zelf zouden willen beheren.

De onderzoekers concluderen dat in deze orthopedische populatie, met hoge medicatie-zelfredzaamheid scores bij ontslag, medicatie in eigen beheer geen invloed had op de medicatie-zelfredzaamheid of therapietrouw na ziekenhuisopname. Het merendeel van de patiënten gaf echter wel de voorkeur aan het in eigen beheer houden van medicatie tijdens opname. Aanvullende studies moeten zich richten op dit effect en ervaring bij andere patiëntenpopulatie.

Literatuur

van Herpen-Meeuwissen LJM, van Onzenoort HAW, van den Bemt PMLA, Maat B, van den Bemt BJF. The Effect of Self Administration of Medication During Hospitalization on Patient's Self-Efficacy and Medication Adherence After Discharge. Patient Prefer Adherence. 2022 Sep 28;16:2683-2693. doi: 10.2147/PPA.S375295.

Referentie

Citeer als: Koster E. Effect van medicatie in eigen beheer tijdens ziekenhuisopname op zelfredzaamheid, therapietrouw en patiënttevredenheid. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2023;8:e1745.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/14f38eab5f5e47e4a38cfde41d416112

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook