Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
11 nov 2021

Effect van een farmaceutisch transitiezorgprogramma

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2021;6:e1725
  • Auteur(s): Esther Kuipers

Adverse Drug Events (ADE’s) komen vaak voor na ontslag uit het ziekenhuis. ADE’s zijn verantwoordelijk voor 21% van de heropnames in het ziekenhuis en hiervan wordt 69% als potentieel vermijdbaar beschouwd. Om de medicatieveiligheid en continuïteit van zorg bij opname en ontslag te verbeteren, zijn reeds interventies ontwikkeld, zoals medicatieverificatie, medicatiereviews en begeleiding bij ontslag. Deze zijn echter vaak geïmplementeerd in één setting: in het ziekenhuis óf in de eerste lijn.

In een multicenter prospectief onderzoek onderzochten Uitvlugt en collega’s het effect van een transitiezorgprogramma op het optreden van ADE’s na ontslag uit het ziekenhuis. In dit programma werden verschillende interventies uitgevoerd vanuit de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg, zoals een farmaceutische ontslagbrief, een huisbezoek door de openbaar apotheker en een gezamenlijke medicatiebeoordeling door de ziekenhuisapotheker en de openbaar apotheker.

In totaal werden in twee ziekenhuizen 369 patiënten geïncludeerd: 174 in de interventiegroep en 195 in de controlegroep. Het aandeel patiënten met minstens 1 ADE verschilde in beide ziekenhuizen na 4 weken niet statistisch significant tussen de interventie- en controlegroep: in het OLVG was de uitkomst 59% versus 67% en in het Amsterdam UMC was dit 63% versus 50%. ADE’s kwamen vaak voor: in zowel de controle- als de interventiegroep betrof het meer dan 50% van de patiënten. Met een procesevaluatie hopen de onderzoekers inzicht te krijgen in hoe een zorgprogramma deze ADE’s gericht kan verminderen.

Literatuur

Uitvlugt EB, Heer SE, van den Bemt BJF, Bet PM, Sombogaard F, Hugtenburg JG, van den Bemt PMLA, Karapinar-Çarkit F. The effect of a transitional pharmaceutical care program on the occurrence of ADEs after discharge from hospital in patients with polypharmacy. Res Social Adm Pharm. 2021 May 21:S1551-7411(21)00175-3. doi: 10.1016/j.sapharm.2021.05.009.

Referentie

Citeer als: Kuipers E. Effect van een farmaceutisch transitiezorgprogramma. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2021;6:e1725.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/d37886173b354423967b489cd51fbb2b

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook