Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
07 mrt 2017

Dried blood spot-methode als vervanging van veneuze afname bij niertransplantatiepatiënten

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2017;2:e1634
  • Auteur(s): André Wieringa

Met de dried blood spot (DBS)-methode nemen patiënten thuis eenvoudig een druppel bloed af met een vingerprik om deze vervolgens per post naar het laboratorium te sturen voor analyse van geneesmiddelconcentraties. Deze methode wordt steeds vaker ingezet vanwege het gebruiksgemak voor de patiënt en de vereenvoudigde logistiek voor de bloedafname. Monitoring van creatinine en immunosuppressieve geneesmiddelen, zoals tacrolimus (TAC) en ciclosporine A (CsA), zijn belangrijk bij de poliklinische follow-up van patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan.

Veenhof et al. voerden een klinische validatie uit door gelijktijdig de standaardbloedafname uit de vene te vergelijken met de DBS-methode. Van 172 patiënten werden 199, 104 en 58 monsters verkregen voor validatie van respectievelijk creatinine, TAC en CsA. Validatie werd uitgevoerd met Passing&Bablokregressie en afwijking werd beoordeeld door de Bland-Altmananalyse.

De auteurs vonden voor creatinine y = 0,73x - 1,55 (95%-betrouwbaarheidsinterval [BI95]helling 0,71-0,76), waardoor de conversieformule [creatinineplasmaconcentratie in µmol/L] = [creatinineconcentratie DBS in µmol/L] / 0,73 moet worden toegepast. Voor TAC werd gevonden y = 1,00x - 0,23 (BI95helling 0,91-1,08) en voor CsA y = 0,99x – 1,86 (BI95helling 0,91-1,08), waardoor voor beide geen conversieformule hoeft te worden toegepast.

Volgens Veenhof et al. zorgt de DBS-methode voor meer patiëntgemak bij de monitoring van van immunosuppressiva en creatinine en kan DBS de conventionele veneuze afname in de dagelijkse routine vervangen.

Literatuur

Veenhof H, Koster RA, Alffenaar JC, Berger SP, Bakker SJ, Touw DJ. Clinical validation of simultaneous analysis of tacrolimus, cyclosporine A and creatinine in Dried Blood Spots in kidney transplant patients. Transplantation. 2016 Dec 1

Referentie

Citeer als: Wieringa A. Dried blood spot-methode als vervanging van veneuze afname bij niertransplantatiepatiënten. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2017;2:e1634.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/cb99e660c91c4671b8e1f33ec074063d

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook