Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
30 jan 2020

De effectiviteit van medicatiebeoordeling op het aantal geneesmiddelgerelateerde problemen bij cardiologische polikliniekpatiënten

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2020;5:e1698
  • Auteur(s): Bob Wilffert

Het belang van geneesmiddelgerelateerde problemen bij de farmacotherapie is ons als apothekers natuurlijk bekend. Medicatiebeoordeling wordt in deze context vaak genoemd als een mogelijke oplossing om de effectiviteit en veiligheid van farmacotherapie te verbeteren.

In het artikel van Huiskes et al. wordt in een multicentrum gerandomiseerde, gecontroleerde trial het effect onderzocht van een computerondersteunde en door een apotheker geleide medicatiebeoordeling met betrokkenheid van de patiënt (vragenlijst plus telefoongesprek met apotheker). Het onderzoek vond plaats bij volwassen patiënten met een gepland bezoek aan de polikliniek. Aangezien bij cardiologiepatiënten vaak sprake is van polyfarmacie en frequent gebruik van hoog-risicogeneesmiddelen, is het onderzoek uitgevoerd in de polikliniek cardiologie.

De medicatiebeoordelingen waren computerondersteund, multidisciplinair – cardioloog, patiënt, apotheker – en werden geleid door de apotheker. Door deze medicatiebeoordelingen voorafgaand aan het poli-bezoek was bij de interventiegroep 74% van de geneesmiddelgerelateerde problemen na een maand opgelost ten opzichte van 14% in de controlegroep. De meest gevonden problemen waren “onjuist gebruik” gevolgd door “onderbehandeling” en “onvoldoende drug monitoring”.

Dit type interventies door de apotheker lijkt dus voor de poli-patiënten van de cardiologie bij te dragen aan een verbeterde farmacotherapie. Hoewel de klinische relevantie van de afname in geneesmiddelgerelateerde problemen, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als vanuit het perspectief van de zorgverleners, nog nader onderzocht moet worden.

Literatuur

Huiskes VJB, van den Ende CHM, Kruijtbosch M, Ensing HT, Meijs M, Meijs VMM, Burger DM, van den Bemt BJF. Effectiveness of medication review on the number of drug-related problems in patients visiting the outpatient cardiology clinic: a randomized controlled trial. Br J Clin Pharmacol. 2019 Oct 29. doi: 10.1111/bcp.14125.

Referentie

Citeer als: Wilffert B. De effectiviteit van medicatiebeoordeling op het aantal geneesmiddelgerelateerde problemen bij cardiologische polikliniekpatiënten. 2020;5:e1698.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/7aa9460c89f34cb28a560b25994a8e51

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook