Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
20 okt 2021

Chloorprocaïne versus prilocaïne bij spinale anesthesie voor knie arthroscopie

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2021;6:e1724
  • Auteur(s): G.H.A.M. Janssen-van den Hurk en E.J. Wesselink

Bij kortdurende operaties aan de onderste ledematen heeft spinale anesthesie met snelle in- en uitwerkende middelen de voorkeur. In Nederland is prilocaïne als kortwerkend lokaal anestheticum voor spinale toediening geregistreerd en beschikbaar. In mei 2020 is chloorprocaïne in Nederland geregistreerd en sinds kort ook beschikbaar. Tot op heden zijn deze anesthetica niet een-op-een met elkaar vergeleken en is onduidelijk welk middel de voorkeur verdient.

Wesselink et al. onderzochten de hypothese dat spinale anesthesie met chloorprocaïne leidt tot een sneller herstel van het motorisch blok in vergelijking met prilocaïne. Een verschil van 15 minuten werd beschouwd als klinisch relevant.

150 patiënten met een geplande arthroscopie van de knie werden gerandomiseerd en ontvingen 40 mg chloorprocaïne of prilocaïne intrathecaal. Primaire uitkomstmaat was de tijd tot herstel van het motorisch blok. Secundair is onder andere gekeken naar de tijd tot herstel van het sensibel blok en de tijd tot ontslag.

De tijd tot compleet herstel van het motorisch blok was 15 minuten korter voor chloorprocaïne (mediaan: 60 min; interkwartielafstand: 60-82,5) dan voor prilocaïne (mediaan: 75 min; interkwartielafstand: 60-90; P = 0,004). Anesthesie met chloorprocaïne resulteerde tevens in een significant sneller herstel van het sensibel blok (mediaan: 120 min; interkwartielafstand: 90-135 vergeleken met mediaan: 165 min; interkwartielafstand: 135-190; P < 0,001) en een kortere tijd tot ontslag (gemiddeld verschil: 57 min; 95% betrouwbaarheidsinterval 38-77; P < 0,001).

Deze studie toont aan dat met 40 mg chloorprocaïne adequate anesthesie wordt bereikt en sprake is van een kortere opnameduur vergeleken met 40 mg prilocaïne bij opname voor een arthroscopie van de knie. Dit is mogelijk zowel klinisch als economisch relevant.

Literatuur

Wesselink E, Janssen-van den Hurk GHAM, van der Vegt RV, Slagt C, van der Aa JV, Franssen E, van de Ven PV, Swart N, Boer C, de Leeuw M. Chloroprocaine versus prilocaine for spinal anesthesia in ambulatory knee arthroscopy: a double-blind randomized trial. Reg Anesth Pain Med. 2019 Aug 21:rapm-2019-100673. doi: 10.1136/rapm-2019-100673.

Referentie

Citeer als: Janssen-van den Hurk GHAM, Wesselink EJ. Chloorprocaïne versus prilocaïne bij spinale anesthesie voor knie arthroscopie. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2021;6:e1724.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/c24afb4258784e71b1871c10cd2adac9

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook