Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
02 nov 2022

BCG-vaccinatie bij het terugdringen van ongeplande uitval van gezondheidszorgpersoneel tijdens de COVID-pandemie?

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2022;7:e1739
  • Auteur(s): András Vermes

De COVID-pandemie leidde tot een grote mate van uitval onder gezondheidszorgmedewerkers. In deze studie werd onderzocht in hoeverre het Bacillus Calmette-Guérin (BCG)-vaccin kan zorgen voor niet-specifieke bescherming tegen luchtweginfecties door het aanzwengelen van de reguliere immuniteit. De impact van BCG-vaccinatie op het terugdringen van uitval van gezondheidszorgmedewerkers gedurende de COVID-pandemie werd onderzocht.

Gezondheidszorgmedewerkers werkzaam met COVID-patiënten in negen Nederlandse ziekenhuizen werden gerandomiseerd naar vaccinatie met BCG-vaccin of placebo en gedurende een jaar gevolgd middels een app op de mobiele telefoon. Het primaire eindpunt betrof het aantal dagen van zelfgerapporteerde afwezigheid onafhankelijk van de onderliggende reden. Secundaire eindpunten waren onder andere vastgestelde COVID-besmetting, symptomen van acute luchtwegproblemen of koorts.

In maart-april 2020 werden 1511 gezondheidszorgmedewerkers geïncludeerd. Mediane follow-up bedroeg 357 dagen. Ongeplande afwezigheid onafhankelijk van de onderliggende reden werd waargenomen in 2,8% van de geplande werkdagen in de BCG-groep versus 2,7% in de placebogroep (geen significant verschil). De cumulatieve incidentie van vastgestelde COVID-besmetting bedroeg 14,2% in de BCG-groep versus 15,2% in de placebo groep (geen significant verschil). Eerste episodes van zelfgerapporteerde acute luchtwegproblemen of koorts deden zich voor bij 66,2% en 60,2% van de deelnemers in respectievelijk de BCG- en placebogroep. 31 ernstige bijwerkingen (niet gerelateerd aan de studiemedicatie) deden zich voor: 13 na placebo en 18 na BCG-vaccinatie.

Geconcludeerd kan worden dat gedurende de COVID-pandemie BCG-vaccinatie van gezondheidszorgmedewerkers geen vermindering gaf van hun ongeplande uitval.

Literatuur

Doesschate T, van der Vaart TW, Debisarun PA, Taks E, Moorlag SJCFM, Paternotte N, Boersma WG, Kuiper VP, Roukens AHE, Rijnders BJA, Voss A, Veerman KM, Kerckhoffs APM, Oever JT, van Crevel R, van Nieuwkoop C, Lalmohamed A, van de Wijgert JHHM, Netea MG, Bonten MJM, van Werkhoven CH. Bacillus Calmette-Guérin vaccine to reduce healthcare worker absenteeism in COVID-19 pandemic, a randomized controlled trial. Clin Microbiol Infect. 2022 Apr 28:S1198-743X(22)00214-2. doi: 10.1016/j.cmi.2022.04.009.

Referentie

Citeer als: Vermes A. BCG-vaccinatie bij het terugdringen van ongeplande uitval van gezondheidszorgpersoneel tijdens de COVID-pandemie? Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2022;7:e1739.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/dd9382693a8c4678ac56f1bbbf603a80

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook