Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
05 okt 2022

Alcoholgebruik en katers gedurende de eerste COVID-lockdown in Nederland

  • Rubriek: Referaat
  • Identificatie: 2022;7:e1738
  • Auteur(s): András Vermes

Onderzoek heeft aangetoond dat de coronapandemie en bijbehorende lockdowns een negatieve uitwerking hebben op de gemoedstoestand en kwaliteit van leven. Tevens was tijdens lockdowns sprake van het sluiten van cafés en restaurants. Als gevolg hiervan hebben mensen hun gedrag aangepast, inclusief drinkgedrag. Dit onderzoek vergelijkt de gelegenheid waarbij het meeste alcohol werd gedronken vóór (januari-maart 2020) en tijdens de eerste lockdown (maart-mei 2020), inclusief optreden en hevigheid van hiermee geassocieerde katers.

Het onderzoek werd uitgevoerd met 761 deelnemers die deel uitmaakten van een groter onderzoek naar de gesteldheid tijdens de COVID-pandemie. In vergelijking tot de gelegenheid met de meeste alcoholinname in de periode vóór de pandemie was er sprake van een significante vermindering ten opzichte van dezelfde situatie tijdens de eerste lockdown met betrekking tot het aantal consumpties, duur van alcoholinname en bloedalcoholconcentratie. Ook was sprake van een vermindering van subjectieve intoxicatie (dronkenschap) en hevigheid van de kater. Er was sprake van verschillen in leeftijdsgroepen en in geslacht. Mannen dronken in alle gevallen meer alcohol en hadden vaker katers. Jong volwassenen (18-35 jaar) verminderden tijdens de eerste lockdown significant hun alcoholinname tijdens de gelegenheid met de meeste alcoholconsumptie. Ook hadden zij minder last van dronkenschap en ondervonden mildere katers. Boven de 35 jaar was geen sprake van verschil tussen de periodes.

Geconcludeerd wordt dat de eerste lockdown met name bij jong volwassenen een vermindering liet zien van de alcoholinname en de hevigheid van de katers in relatie tot de gelegenheid met de meeste alcoholconsumptie.

Literatuur

Merlo A, Severeijns NR, Hendriksen PA, Benson S, Scholey A, Garssen J, Bruce G, Verster JC. Alcohol Consumption on the Heaviest Drinking Occasion and Hangovers during the First Dutch COVID-19 Lockdown. Int J Environ Res Public Health. 2022 Apr 3;19(7):4301. doi: 10.3390/ijerph19074301.

Referentie

Citeer als: Vermes A. Alcoholgebruik en katers gedurende de eerste COVID-lockdown in Nederland. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2022;7:e1738.  

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/6f8cdfaaf8fc44de84cf5319de12f7e1

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook